Systemair

Ny filterstandard

NS-EN ISO 16890 erstatter NS-EN 779

NS-EN ISO 16890 definerer testprosedyrer og et klassifiseringssytem for luftfiltre i ventilasjonsutstyr, og erstatter den gamle NS-EN 779-standarden. Den nye standarden trådde i kravt i mars 2017, og erstattet den gamle fullt ut fra juli 2018.

ISO 16890 skal også erstatte den dominerende amerikanske standarden ASHREA 52.2, og åpner således for en global harmonisering av hvordan luftfiltre testes og klassifiseres.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback