Systemair

Produktfiler for BIM

Bygningsinformasjonsmodellering - BIM - er en prosjekteringsprosess som tar i bruk intelligente 3D-modeller for å planlegge, kommunisere og koordinere både i prosjekteringsfase, byggefase og driftsfase. I enkelte prosjekter skapes det også digitale tvillinger av bygget - et uvurderlig verktøy i byggets driftsfase. 

For BIM tilbyr vi smarte 3D-modeller av våre produkter - med geometriske og tekniske data - lett tilgjengelig i vår produktdatabase. MagiCAD-brukere kan også laste ned vår produktdatabase fra www.magicad.com. Andre CAD-brukere kan laste ned DXF- og RFA-filer for Revit via linken nedenfor. Disse filene kan brukes i de fleste CAD-programmer på markedet.

DXF- og RFA-filer for Systemair-produkter

Aggregat-modeller

Intelligente 3d-modeller av våre ventilasjonsaggregater kan eksporteres direkte (i målestokk) fra vårt aggregatberegningsprogram SystemairCAD - til både AutoCAD og Revit. Importerte prosjektfiler kan deretter åpnes direkte i modelleringsprogrammet, via vår SystemairCAD plugin.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback