Systemair

Vestsiden ungdomsskole

Vestsiden ungdomsskole er et miljømessig prestisjeprosjekt bygget i massivtre. Skolen er et plusshus basert på bergvarme og solceller, der overskuddsenergi om sommeren brukes til produksjon og lagring av hydrogen. Denne hydrogenlagringen gjør skolen unik - på verdensbasis.

De spenstige energiløsningene går hånd i hånd med generelt høye krav til energieffektivitet. Disse omfatter også anlegg for klimatisering, og skolen er derfor utstyrt med 5 stk. energigjerrige DVCompact-aggregater fra Systemair med en samlet luftmengde på 60 000 m3/h.

  • Type: Skole
  • Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor
  • Eier: Kongsberg kommune
  • Størrelse: 6 900 m2
  • Samlet luftmengde: 60 000 m3/h

Mer information:

https://www.enerhaugen.com/pf/vestsiden-ungdomsskole/

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback