Systemair

Powerhouse Drøbak

Powerhouse Drøbak er første skolebygg i powerhouse-konseptet, tegnet av Snøhetta for Drøbak Montessori Stiftelse. Skolens utforming har sitt utspring i energikonseptet, tomtens egenskaper og Montessoriskolens pedagogiske tilnærming.

Krav til kostnadseffektive og energigjerrige løsninger har stått sentralt, og skolens energibehov er beregnet til kun ¼ av det som er normalt. Energieffektiv klimatisering er en av nøklene til det lave energibehovet. Bygget produserer også sin egen energi ved hjelp av solceller.

Skolen ventileres av et DVCompact-aggregat på 5 500 m3/h, designet for minimert energibruk. Energieffektive PM-motorer, høyeffektiv roterende varmegjenvinner, rotorbypass og kombibatteri sikrer en SFPv ned mot 0,66 kW/(m3/s).

  • Type: Skole
  • Arkitekt: Snøhetta
  • Eier: Drøbak Montessori Stiftelse
  • Størrelse: 960 m2
  • Energiproduksjon: 33 000 kWh/år
  • Samlet luftmengde: 5 500 m3/h

Mer informasjon:

https://www.powerhouse.no/prosjekter/drobak-montesorri/

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback