Systemair

Powerhouse Brattørkaia

Powerhouse Brattørkaia er Norges største plusshus, og vil i løpet av sin levetid generere mer energi enn det som har gått med til produksjon av bygningsmaterialer, oppføring, drift og riving.

Bygget er formgitt av Snøhetta, og kombinerer moderne, funksjonell arkitektur, svært lavt energibehov, egenprodusert energi og godt inneklima - ved hjelp av topp moderne ventilasjonsløsninger. God ventilasjon for et godt inneklima har vært et viktig suksesskriterium i prosjektet.

Systemair har levert ventilasjonsaggregatene til bygget, totalt 13 stk. av typen DVCompact.  I tillegg har Systemair levert komplett anlegg for ventilering av parkeringskjelleren, bestående av 16 stk. IV Smart EC CO-vifter med tilhørende automatikkløsning. 

Smart, effektiv ventilasjon

Ventilasjonsaggregatene spiller en sentral rolle i bygget. Både romoppvarming og kjøling gjøres nemlig via ventilasjonsanlegget, på innovativt vis. Ventilasjonsprinsippet er fortrengningsventilasjon – derfor må oppvarmingen gjøres på natten ved hjelp av overtemperatur og varmeakkumulering i eksponert betong. I driftstiden ventileres bygget på vanlig måte, og betongen avgir den akkumulerte varmen gjennom dagen.  

Alle ventilasjonsaggregater er levert med kombibatterier, omluftfunksjon og behovsstyring av luftmengder.  Svært lave kanaltrykkfall, i kombinasjon med de energigjerrige aggregatene, gir en kalkulert SFPv på mellom 0,8 og 0,5 kW/(m3/s), avhengig av samtidigheten i bygget og resulterende luftmengde. Samlet kapasitet er på 96 000 m3/h.

Powerhouse Brattørkaia setter standarden for fremtidsrettet, bærekraftig bygningsutforming, og vi er stolte av å ha bidratt i dette spennende prosjektet.

  • Type: Kontorbygg
  • Sted: Trondheim
  • Arkitekt: Snøhetta
  • Eier: Entra ASA
  • Størrelse: 18 200 m2
  • Energiproduksjon: 485 000 kWh/år
  • Samlet luftmengde: 96 000 m3/h

Mer informasjon:

https://www.powerhouse.no/prosjekter/brattorkaia/

 

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback