Systemair

Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen

Rennfast forbinder øyene i Rennesøy med fastlandet på Nordjæren. Fastlandsforbindelsen er også del av E39 – hovedferdselsåren på Vestlandet.  

Rennfast består den to undersjøiske tunneler: den 4,42 km lange Mastrafjordtunnelen og den 5,88 km lange Byfjordtunnelen. Når anlegget åpnet i 1992, var Byfjordtunnelen verdens lengste undersjøiske tunnel.

I 2014 og 15 ble begge tunneler totalrenoverte, med en betydelig oppgradering av de tekniske anleggene og tunnelenes sikkerhetsutrustning.

Systemair har levert tunnelventilasjonsystemene til begge tunneler, med 43 tunnelvifter til Mastrafjordtunnelen og 45 tunnelvifter til Byfjordtunnelen. Viftene er av typen Mojet 1121TR-10, samtlige er utstyrt med automatisk sentralsmurning.

  • Type: Undersjøiske tunneler
  • Sted: Rennesøy, Stavanger
  • Utbygger: Statens vegvesen
Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback