Systemair

Systemair AS

Systemair er ledende leverandør av alle typer ventilasjonsteknisk utstyr på det norske markedet, med historie tilbake til 1923. Vi har lang erfaring, høy kompetanse og bransjens bredeste produktspekter innen ventilasjonsutstyr.

Våre produkter er robuste, enkle å velge, enkle å installere og enkle å bruke. Et overordnet fokus på godt innemiljø og energieffektive løsninger preger hele vår organisasjon og produktportefølje.

130 engasjerte medarbeidere bidro til en årsomsetning i 2018 på ca. 600 millioner NOK.

Systemair har hovedkontor i Sandnes, salgskontorer i Bergen, Oslo og Trondheim samt varelager på Eidsvoll og i Sandnes. På Eidsvoll har vi også egen produksjonsvirksomhet og service for ventilasjonsaggregater til næringsbygg.

I Sandnes har vi også en egen virksomhet for boligventilasjon som omfatter BIM-prosjektering og logistikk for levering av komplette, prefabrikkerte boligventilasjonsanlegg i pakkeløsninger. Et landsomfattende nett av samarbeidspartnere er tilknyttet Systemairs boligvirksomhet. Disse partnerbedriftene bistår med salg og service til forbrukermarkedet.

De senere årene har vi engasjert oss innen nok et spesialområde; tunnel- og sikkerhetsventilasjon. Systemair fremstår i dag som en av de ledende aktørene på dette området.

Hele landet er vårt marked, og produktene omsettes over ventilasjons- og byggebransjen. Typiske kundegrupper er ventilasjonsentreprenører og boligprodusenter, og vi bistår også byggherrer og rådgivere i valg av lufttekniske løsninger.

Som en innovativ kompetansepartner er vi også delaktige i utviklingsprosjekter, i både offentlig og privat regi, med mål om stadig smartere og mer energieffektive løsninger. Våre ventilasjonsaggregater inngår også som en sentral del av de fleste pluss-husprosjektene som er oppført i Norge. 

Har du behov for en innovativ ventilasjonsløsning? Ta kontakt med oss i dag. 


 

Engasjert medlem i VKE

Systemair er medlem i Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE). Vi er representert i VKE-styret og er delaktige VKEs arbeid for videreutvikling av bransjen. 


 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Systemair har valgt å støtte Stiftelsen Norsk Luftambulanses flotte arbeid med å bringe livreddende medisinsk behandling ut til pasienter over hele landet.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback