Systemair

Tunnelventilasjon i driftsfasen

Tunnelventilasjonsanleggets hovedoppgave å ventilere bort forurensninger fra kjøretøy (karbonmonoksid (CO), nitrogenoksid (NOX), karbondioksid (CO2) og sot-partikler) for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet for tunnelens brukere.  Like viktig er det å kontrollere virkningene av en eventuell tunnelbrann. 

Drifting av tunneller er forbundet med betydelig energibruk og påfølgende driftskostnader. Smarte, energieffektive løsninger er derfor et viktig suksesskriterium.

Systemair leverer vifter som bidrar til sikker ferdsel for brukere av tunnelanlegget. Tunnelviftene er bygget for å fungere optimalt over lengre tid i svært krevende miljøer. Som resultat av kontinuerlig forskning og utvikling av viftekonstruksjonen kan Systemair tilby vifter med svært god energieffektivitet og ytelse.

Alle tunnelviftene kan leveres i symmetrisk og asymmetrisk utførelse, med vibrasjonsovervåkning og energieffektive IE3 motorer. For å opprettholde dagens strenge krav til støynivå i begge driftsretninger, leveres viftene med effektive støydempere.

Alle våre impulsvifter kan leveres med ønsket brannklasse i henhold til EN12101-3.

  Systemair kan i tillegg til utstyrsleveranser tilby kompetansetjenester knyttet til alle faser av ventilasjonsanleggets levetid, fra konstruksjon og installasjon, til oppgradering og utskiftning:

  • Kapasitetsberegninger (1D og CFD)
  • Innspill til risikoanalyser
  • Beregning av fjellbolter
  • Beregning av vibrasjonsdempning
  • Rådgivning knyttet til tilpasning av fysisk installasjon i tunnelrommet
  • SAT og FAT
  • Rådgivning knyttet til konfigurasjon og bruk
  • Vibrasjonsmålinger
  • Vedlikeholdsplanlegging av viftesystemer
  • Tilstandsinspeksjoner og vurderinger
  Følg oss på våre sosiale kanaler
  Feedback