Systemair

Smarte, sikre løsninger

Tunnelventilasjon handler om helse, miljø og sikkerhet, og utfordringene starter lenge før tunnelviftene skrus på.

Montasje og utskiftning av tunnelvifter gjøres i dag med provisoriske innretninger. Med vifter på oppimot 1000 kg utgjør dagens montasjemetode en unødvendig risiko for både arbeidere og kostbart utstyr. Som følge av dette har Systemair utviklet en standardisert løsning for montering og demontering av vifter i tunnel.

Systemairs Viftebord

Vårt viftebord gjør arbeidet med tunnelvifter sikkert, forutsigbart og effektivt. Viftebordet er beregnet for vifter med størrelse 560 mm til 1400 mm, men kan også modifiseres for bruk på større vifter ved behov.

Viftebordet har muligheter for justering av vifteposisjonen etter at viften er løftet frem til monteringsstedet i tunneltaket. Dette reduserer behovet for justering med kjøretøyet som benyttes som løfteredskap. Man unngår også at viften må plasseres på paller for å oppnå tilstrekkelig høyde.

Etter at viften er plassert på viftebordet vil den kunne festes forsvarlig slik at løftning kan skje med minimal risiko for person- og utstyrsskade. Viften kan sikres i viftebordets «krybbe» eller direkte på bordplaten.  

Ved demontering kan viften plasseres direkte i «krybben». Den kan deretter heises direkte ned på en trygg og forsvarlig måte.

I tillegg til sikkerhet og brukervennlighet har vi hatt fokus på varige kvaliteter i utviklingsarbeidet. Bordet er utført i galvanisert og lakkert svartstål, med bordplate i SS 316L. Bordet er også CE merket.

Viftebordet har følgende fordeler:

  • Øker HMS-nivå i forbindelse med monteringsarbeid i tunneler
  • Sikrere løfteoperasjoner - redusert risiko for skade på utstyr og personell
  • Forenklet operasjon når viften skal posisjoneres i forhold til fjellbolter eller monteringsramme
  • Forenklet operasjon ved demontering av vifter
  • Kan benyttes på vifter fra flere vifteprodusenter

 

Viftebordet er tilgjengelig for leie eller kjøp. Ta kontakt for priser, leveringstid og betingelser.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback