Systemair

Industri

Inneklima som lønner seg

Industrielle applikasjoner medfører ofte spesielle utfordringer og krav til inneklima-installasjonene, både hva gjelder ytelse, funksjonalitet og materialbruk. Produksjonsutstyr og produksjonsprosesser kan ha små toleranser når det gjelder luftkvalitet, temperatur og fuktighet, der kontroll på inneklima blir avgjørende for kjernevirksomheten og det ferdige produktet.

I næringsmiddelindustri kan produksjonen være forbundet med høy fuktavgivelse. Krav til hygiene og intensive renholdsrutiner med korrosive midler, stiller også spesielle krav til materialbruk. I motsetning til vanlig komfortventilasjon, kan luftskiftet i industrilokaler også ha sikkerhetsmessige aspekter ved seg. Farlige gasser fra produksjonen må fjernes - er disse brann- og eksplosjonsfarlige, må ventilasjonsutstyret være EX-beskyttet.

Industrielle applikasjoner kan være forbundet med relativt store luftmengder og rigide krav til inneklima. Først og fremst handler dette om sikkerhet og arbeidsmiljø for både mennesker og maskiner, men også om kvaliteten på det ferdige produktet. Det er selvsagt også avgjørende å løse de ventilasjonstekniske utfordringene på mest mulig energieffektivt vis, både av hensyn til miljø og økonomi.

Et vellykket prosjekt fordrer bruk av moderne, energieffektive komponenter, formålstilpasset styring og regulering og smart systemdesign. Simultane behov for kjøling og oppvarming bør knyttes sammen, for smart utveksling av varme mellom interne strømmer i produksjonen. Nyttbar varme og «kulde» bør i størst mulig grad gjenvinnes. 

Systemair kan tilby en komplett luftteknisk produktportefølje tilpasset ulike industrielle formål, for et 1. klasses inneklima og minimert energibruk. Ventilasjonsaggregater lager vi på skreddersøm, med spesialtilpasset oppbygging, funksjonalitet og materialbruk for det enkelte prosjekt. Vi har også et komplett sortiment av vifter, punktavsug og annet utstyr som er nødvendig for et trygt arbeidsmiljø.

Har du utfordringen har vi løsningene. Kontakt oss i dag, og finn ut hva vi kan bistå med i ditt prosjekt.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback