Systemair

Prosjektering

Prosjektering – betingelser for god luftkvalitet i boliger

Boliger ventileres først og fremst av to grunner:

  • for å oppnå god luftkvalitet. Dvs. at luften skal oppleves som frisk og behagelig, samt ikke bidra til helseplager
  • for å unngå fuktskader i bygningene i form av mugg og soppskader, samt eventuelt andre ugunstige forhold (ref. NBI rapport 113 - 2002 Boligventilasjon).

Byggereglene stiller krav til luftkvalitet, innemiljø og energieffektivitet. Teknisk forskrift angir dessuten krav til luftmengder, mens veiledningen beskriver trekkfri tilførsel av riktig mengde ren luft, nøytrale trykkforhold mellom leiligheter i flerfamiliehus, regulering, vedlikehold, samt til energieffektivitet og energibruk.

Planlegging, prosjektering og materialberegning
God planlegging er en forutsetning for god luftkvalitet innendørs. Systemair har tverrfaglig erfaring og høy kompetanse som legges til grunn ved dimensjonering, valg av kanaltrasé, lyddemping, ventiler, isolering osv. Når Systemair-standarden er lagt til grunn ved planlegging, dimensjonering, innregulering, materialvalg og montering, oppnås den planlagte luftmengden.

Systemair har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven. Om ønskelig inngår ”Ansvarlig prosjekterende” og ”Ansvarlig kontrollerende for prosjektering” i prosjekteringen.

Systemair benytter Revit som prosjekteringsprogram. Dette betyr at tegningene enkelt kan benyttes i BIM/IFC modeller, samt at kanalanlegget kan tilpasses nøyaktig i forhold til bygget og andre tekniske installasjoner. I tillegg gir programme et nøyaktig mengdeuttak. Dette gir effektiv saksbehandling og nøyaktig dimensjonering. Montasjetegningene blir utført i perspektiv og i farger. Montasjearbeidet blir derved enklere og sikrere.

Pakkeløsningen
Systemair skreddersyr ventilasjonsanlegg til enhver bolig, med alle nødvendige komponenter. Anlegget leveres pakket i pallekartonger som gir enklel transport og håndtering. Detaljerte anvisninger følger med hvert anlegg.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback