Systemair

Installer Systemair boligventilasjon

Og få bedre innemiljø, lavere strømregning og inntil 15 000 kr i støtte fra Enova

Enovatilskuddet dekker deler av kostnadene for tiltak som reduserer energibehovet og bedrer innemiljøet. Et av de viktigste og rimeligste tiltakene, er å installere balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning fra Systemair. Det er enkelt å få tilskudd. Gjennomfør tiltaket, ta vare på kvitteringen og registrer tiltaket hos Enova. Les mer på www.enova.no.

For nærmere informasjon og pristilbud, kontakt din nærmeste Villavent Partner.

* Gjelder installasjon av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning (min. 80 %) i eksisterende boliger og fritidsboliger (med godkjent byggemelding før 1. juli 2010). Anlegget skal dekke min. 50 % av oppvarmet BRA. Det gis støtte på 25 % av dokumentert totalkostnad inkl. mva. Maksimalt tilskudd pr. prosjekt er kr 15 000,-.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback