Systemair

SAVE Touch - Full kontroll på inneluftkvaliteten

Fra det nye intelligente betjeningspanelet, SAVE Touch, har du full kontroll, og kan enkelt endre driftsinnstilling, luftmengder og temperatur på tilluften.

Touch-panelet leveres som standard med alle Villavent SAVE-modellene. Oppkobling via app gir mulighet for kommunikasjon fra smarttelefon eller nettbrett. Forhåndsdefinerte brukerinnstillinger for flere funksjoner er tilgjengelig ved enkle tastetrykk på panelet.

Innebygde følere gir informasjon om ventilasjonsanleggets status mht. luftmengder, temperaturer, energieffektivitet, evt. behov for filtebytte etc.

 

Internett-tilgangsmodul (IAM) leveres som tilbehør.

To aktive brukerinnstillinger - AUTO og MANUELL

AUTO - velger luftmengde for å oppnå best mulig luftkvalitet. Funksjonen er tilgjengelig ved behovsstyrt ventilasjon, eksterne følere, eller når tidsregulering er aktivert.

 

MANUELL – innstilling benyttes for valg av luftmengde i tre trinn, LAV, NORMAL og HØY.

AV (stopp) kan tillates vha. servicemenyen (ikke aktuelt ved installasjon i boliger).

Fem forhåndsdefinerte midlertidige brukerinnstillinger

FERIE - energisparende, økonomisk innstilling med reduserte luftmengder og lavere tillufttemperatur. Kan benyttes ved langvarig fravær (dager).

 

BORTE – reduserer luftmengdene og kan benyttes ved kortvarig fravær (timer).

 

ILDSTED – skaper overtrykk i boligen ved å øke tilluftkapasiteten og redusere avtrekkskapasiteten. Dette for å unngå tilbakeslag av røyk ved opptenning av ildsted (minutter).

 

PARTY – mulighet for å øke luftmengdene ved stor personbelastning (timer).

 

FORSERT – øker luftmengdene for rask utlufting (minutter).

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback