Systemair

DVCompact – Vår bestselger

Da vi lanserte DVCompact for 15 år siden satte vi standarden for ventilasjonsbransjen. Gjennom stadige oppdateringer og forbedringer har DVCompact drevet utviklingen i det norske markedet, med over 10 000 solgte enheter siden lanseringen. Dagens utgave av DVCompact er utstyrt med komponenter av nyeste teknologi – og er fremdeles i teten når det gjelder kvalitet og ytelse. Alle aggregatene leveres 3-delt for enkel inntransport, og selvsagt er hele serien tilgjengelig for både 230 V og 400 V tilkobling.

Mange størrels

DVCompact produseres i Norge og kommer i 11 størrelser, fra 2 000 til 36 000 m3/h. Det brede utvalget av størrelser, funksjoner og tilbehør muliggjør en energi- og kostnadsoptimal løsning for de fleste aller fleste prosjekter.

IE4, PM-motor
PM-motor er en motor med permanent magnet, basert på EC-teknologi. Teknologien gjør at virkningsgraden øker til over 90 %, og holder seg høy, selv om turtallet reguleres ned. Ved aggregatberegning dokumenteres motorens virkningsgrad i driftspunktet. PM-motor må styres via frekvensomformer, med programvare tilpasset og godkjent for PM-teknologi. DVCompact leveres derfor alltid med frekvensomformer, også der aggregatet leveres uten automatikk.

Integrert automatikk
DVCompact leveres som standard med integrert automatikk. Automatikk-komponentene er merket etter tverrfaglig merkesystem, og systemet leveres ferdig konfigurert og testet fra fabrikk. Betjeningspanel for frekvensomformer er plassert i tavlefront, slik at man har full kontroll under drift. Bus-kommunikasjon via SD-anlegg er klargjort via åpne protokoller.

Cpro viftehjul
Cpro viftehjul er av støpt kompositt, noe som gjør at det kan formes med optimal aerodynamisk utforming. Skovlbladene har blant annet ulik tykkelse inne ved navet og ute i periferien. Dette gir bedre virkningsgrad og lavere lydnivå. Cpro viftehjul er dessuten lettere og bedre avbalansert enn et stålhjul, noe som gir mindre vibrasjoner.

Roterende varmegjenvinner
Roterende varmeveksler i DVCompact er optimalisert med maksimal diameter og en lavere bølgehøyde. Kombinasjonen gjør det mulig å velge aggregater tilpasset TEK10 med 80 % virkningsgrad med SFP < 2,0. Ved å øke aggregatstørrelsen oppnås 85 % virkningsgrad og SFP < 1,5. Dersom ventilasjonssystemet skal ha oppvarmingsfunksjon på nattestid, kan DVCompact leveres med omluftdel.

Systemair CloudAir
Alle DVCompact med integrert automatikk, har et web-grensesnitt klart for tilkobling. Regulatoren kobles til et standard nettverkspunkt, og via regulatorens serienummer blir den automatisk koblet opp mot Systemair CloudAir. Det er ikke nødvendig å konfigurere porter, IP-adresser eller annet. Med standard internettleser kan aggregatet overvåkes og styres, og løsningen inneholder et dynamisk flytskjema, hvor aggregatets aktiviserte funksjoner vil fremgå.

SoftCooler - Integrert kjøling
I størrelsene DVC-20 til DVC-80 kan DVCompact leveres med SoftCooler. Kjøleenheten, som benytter kjølemediet R-410A, leveres da som egen aggregatdel – ferdig testet fra fabrikk. SoftCooler har frekvensregulert kompressor, for behovsstyring av kjølekapasitet. Kondenseringstrykket overvåkes kontinuerlig for å sikre optimal regulering og stabil drift.

Bypass for røykavtrekk
Dersom ventilasjon skal gå under brann ( jf. BV-nett, trekk-ut løsning) kan aggregatet benyttes til dette dersom røykgasstemperaturen ikke overstiger 70 ˚C. Dette gjelder dersom bygget er sprinklet, og man får medregne at sprinklingen demper brannen og senker temperaturen i brannrommet. Alternativt må hver branncelle utgjøre så liten del av totalluftmengden at røykgasstemperaturen aldri vil overstige gitt nivå. Ved å kombinere røykavtrekk i DVCompact, unngår man frostskader på vannbatteri ved aktivisering av røykbypass. Dette da varmegjenvinningen opprettholdes så lenge som mulig.

Multifunksjonsenhet
Ønsker man bypass på gjenvinneren, for lavere trykktap ved nedregulert virkningsgrad og røykavtrekk, kan dette kombineres i en multifunksjonsenhet. Da innlemmes bypass for røykavtrekk i rotorbypass på baksiden av aggregatet, slik at man unngår problemer med høyden i teknisk rom.

Komplett beregning i SystemairCAD
SystemairCAD er markedets mest komplette beregningsprogram for aggregater, og er rådgivernes favoritt. Ved hjelp av SystemairCAD kan en enkelt beregne et aggregat til sitt prosjekt. Aggregatet kan velges ut fra dimensjonerende data, samtidig som man kan velge flere ulike driftspunkt i samme beregning. Dette sikrer dokumentasjon av virkningsgrader, SFPv og SFPe for alle de naturlige driftspunktene aggregatet skal driftes med, slik NS 3031 (revidert juli 2014) krever.

Fra SystemairCAD kan man eksportere filer til bruk i Revit eller Magicad, i tillegg til vanlig dxf-fil.

SystemairCAD

DVCompact konfigureres enkelt i aggregatberegningsprogrammet vårt SystemairCAD. Her kan du velge et aggregat spesialtilpasset dine behov og lavest mulig energibruk. SystemairCAD er fritt nedlastbart fra vår hjemmeside, og lar deg velge ut, bestykke, beregne og dokumentere det riktige aggregatet for ditt prosjekt - i fem enkle steg;

  1. Last ned SystemairCAD.
  2. Definer standardvedier (klimadata etc.). Verdiene beholdes i beregningene til de eventuelt blir endret.
  3. Oppgi relevante systemdata og driftsdata for ventilasjonsløsningen (tilbehør, luftmengde, trykkforhold etc.)
  4. Velg modell på basis av forslag fra SystemairCAD.
  5. Generer rapport med komplett dokumentasjon, og eksporter smart BIM-objekt av aggregater for implementering i BIM-modell.

SystemairCAD sikrer et optimalt aggregatvalg iht. de forutsetningene som er gitt. Programmet genererer en komplett dokumentasjonsrapport med tekniske data, målsatte tegninger og beregningsresultater. BIM-objekter kan eksporteres til både AutoCAD og Revit, og disse kan bearbeides videre direkte i BIM-modellen ved hjelp av våre smarte Plugin.

Følg oss på våre sosiale kanaler
Feedback