Log in

En feil har oppstått. Prøv igjen senere. ×
Innlogging mislykket

Søk om konto

Dersom du allerede er firmakunde hos Systemair, kan du enkelt registrere deg og søke om konto. (Søknad behandles kun i kontortid 07:30 - 15:30). » Vilkår

Søk om å bli kunde

Dersom du, som firma, ønsker å bli kunde hos oss, trykk ”Søk om å bli kunde” (Et par dagers behandlingstid)

Villavent - fornybar energiløsning

  • Fornybar energiforsyning av boliger på en fleksibel, robust og kostnadseffektiv måte
  • Teknisk bytte (omfordeling) mot krav om skorstein
  • Energifleksibel lavtemperatur varmeløsning i bygning over 1000 m2


Villavent varmepumpebereder, DHWHP

er en varmtvannsbereder med integrert varmepumpe. Varmepumpen henter varme fra uteluften. En innebygget vifte transporterer uteluften til og fra varmepumpen via et kanalanlegg. Varmepumpen og viften stopper automatisk når varmepumpeberederen er fulladet. Varmepumpeberederen er ferdig internt koblet, uten behov for kjøleteknisk montering eller elektrisk tilkobling. Nett-tilkobling vha. ledning m/støpsel.

Ingen utedel
Villavent varmepumpebereder har ingen ”utedel” – ingen utfordringer mht. plassering eller støy! Energibehov til varmt tappevann utgjør en betydelig andel av netto varmebehov i moderne boliger. I leiligheter, hvor varmetap via yttervegger, tak og gulv er lite, utgjør varmebehov til varmtvann en svært stor andel.

Villavent varmesentral, FHU
for levering av fornybar energi til romoppvarming. Romoppvarmingen kan skje vha. viftekonvektor, radiator eller gulvvarme. Varmesentralen leveres komplett med sirkulasjonspumper, varmeveksler, termostatventil, ekspansjonskar etc.

Viftekonvektor, SL200DC1 og SL200R1
for oppvarming av oppholdsrom. SL/SLS er en serie viftekonvektorer med den siste teknologien og de minste byggemål i markedet. Konvektoren er forsynt med BLDC lavenergimotor og fullautomatisk temperaturregulering og kan Konvektoren kan monteres på vegg eller i tak (foruten SLS som for kjøling ikke skal takmonteres). SL200DC1 har integrert betjeningspanel, mens SL200R1 betjenes fra separat romregulator, FCR-230

×
×
×
×
×
×
×