Log in

En feil har oppstått. Prøv igjen senere. ×
Innlogging mislykket

Søk om konto

Dersom du allerede er firmakunde hos Systemair, kan du enkelt registrere deg og søke om konto. (Søknad behandles kun i kontortid 07:30 - 15:30). » Vilkår

Søk om å bli kunde

Dersom du, som firma, ønsker å bli kunde hos oss, trykk ”Søk om å bli kunde” (Et par dagers behandlingstid). Er du privatkunde klikk her

Ventilasjonsaggregater

Om valg av type varmegjenvinning i ventilasjonsaggregat

Varmegjenvinnere i ventilasjonsaggregater kan deles inn i to hovedtyper; regenerative (sykliske) og rekuperative(statiske).
Les mer

Når du skal velge type varmegjenvinning er det flere forhold som har betydning. De lokale klimaforholdene er avgjørende for energiøkonomiske vurderinger.
Les mer

Eventuelle behov og ønsker om automatisk regulering av varmegjenvinningen, samt muligheter for kondensavløp er andre forhold som har betydning.
Les mer

Krav til luftkvalitet og ventilasjonsanleggets utforming kan også være avgjørende for valg av modell.
Les mer

For nærmere informasjon, se Byggforsk - Byggedetaljer 552.340 Del I og II samt Byggforsk Rapport 113, Boligventilasjon.

×
×
×
×
×
×
×