Log in

En feil har oppstått. Prøv igjen senere. ×
Innlogging mislykket

Søk om konto

Dersom du allerede er firmakunde hos Systemair, kan du enkelt registrere deg og søke om konto. (Søknad behandles kun i kontortid 07:30 - 15:30). » Vilkår

Søk om å bli kunde

Dersom du, som firma, ønsker å bli kunde hos oss, trykk ”Søk om å bli kunde” (Et par dagers behandlingstid). Er du privatkunde klikk her

Prosjektering

Prosjektering – betingelser for god luftkvalitet i boliger

Forskriftene
Boliger ventileres først og fremst av to grunner:

- for å oppnå god luftkvalitet. Dvs. at luften skal oppleves som frisk og behagelig, samt ikke bidra til helseplager
- for å unngå fuktskader i bygningene i form av mugg og soppskader, samt eventuelt andre ugunstige forhold
  (ref. NBI rapport 113 - 2002 Boligventilasjon).

Byggereglene stiller krav til luftkvalitet, innemiljø og energieffektivitet. Teknisk forskrift angir dessuten krav til luftmengder, mens veiledningen beskriver trekkfri tilførsel av riktig mengde ren luft, nøytrale trykkforhold mellom leiligheter i flerfamiliehus, regulering, vedlikehold, samt til energieffektivitet og energibruk.

Ifølge Teknisk forskrift (TEK) skal boenheten ha en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på 1,2 m3 pr. time pr. m2 gulvareal. Soverom skal tilføres minimum 26 m3 friskluft pr. time pr. sengeplass, mens kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet. I leiligheter er som regel avtrekksluftmengden fra våtrommene, eller lufttilførsel iht. personbelastning, dimensjonerende. Ventilasjonsmengden blir derved vesentlig større enn 1,2 m3 pr. time pr. m2 gulvareal.

Ifølge veiledningen til Byggeteknisk forskrift må bolig vanligvis ha balansert ventilasjon for å tilfredsstille kravene til luftkvalitet og energieffektivitet.

Planlegging, prosjektering og materialberegning
God planlegging er en forutsetning for god luftkvalitet innendørs. Systemair har tverrfaglig erfaring og høy kompetanse som legges til grunn ved dimensjonering, valg av kanaltrasé, lyddemping, ventiler, isolering osv. Når Villavent-standarden er lagt til grunn ved planlegging, dimensjonering, innregulering, materialvalg og montering, oppnås den planlagte luftmengden.

Systemair har sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven. Om ønskelig inngår ”Ansvarlig prosjekterende” og ”Ansvarlig kontrollerende for prosjektering” i prosjekteringen.

Systemair benytter Revit som prosjekteringsprogram. Dette betyr at tegningene enkelt kan benyttes i BIM/IFC modeller, samt at kanalanlegget kan tilpasses nøyaktig i forhold til bygget og andre tekniske installasjoner. I tillegg er programmet tilpasset, slik at mengdeuttaket blir nøyaktig. Dette gir effektiv saksbehandling og nøyaktig dimensjonering. Montasjetegningene blir utført i perspektiv og i farger. Montasjearbeidet blir derved enklere og sikrere.

Pakkeløsningen
Villavent-anlegget skreddersys til hver enkelt bolig, og alle nødvendige komponenter inngår. Anlegget leveres støvtett pakket i pallekartonger som gir enklere transport og håndtering. Detaljerte anvisninger følger med hvert anlegg.

×
×
×
×
×
×
×