FFR

Filterkassett (uten filter) med sirkulær anslutning

  • Installasjon av sirkulær kanal

  • Galvanisert stål

  • Nippelanslutning med gummipakning

  • Låser med vippefester

  • Filter bestilles separat
Tilkobling av trykkføler

FFR-filterkassett har stusser for tilkobling av trykkføler.

Galvanisert stål

FFR er produsert av galvanisert stål og har nippelanslutning med gummipakning og lokk med snapplås.

FFR-filterkassett er en robust og effektiv filterkassett produsert av galvanisert stål. Tilgjengelig i forskjellige størrelser. Ønsket posefilter bestilles separat, se under "Tilbehør". Anbefalt slutt-trykkfallet for FFR-filterkassett er 170 Pa for grovfilter 50 %, 200 Pa for grovfilter 70 % og 250 Pa for ePM1 60 %-filteret.

FFR filterkassett er beregnet for posefiltre med grovhet 50 %, grovhet 70 % og ePM1 60 % standard filtertyper. Filteret som brukes i kassetten må skiftes regelmessig. Hyppigheten av dette vil avhenge av hvordan produktet brukes og i hvilket miljø filterkassetten er plassert.