Oppdatering om leveringssituasjonen

Til alle kunder og samarbeidspartnere

Vi startet det nye året med ny virusvariant, nye restriksjoner og nye nedstengninger. I tillegg til logistikkutfordringene pandemien brakte med seg, fører den globale mangelen på halvledere og råmaterialer til fortsatt uforutsigbarhet og krevende leveringssituasjon for enkelte av våre underleverandører. Krigen i Ukraina fører også til ytterligere forverring av en allerede krevende situasjon.

Vårt innkjøpsapparat jobber fremdeles utrøttelig med å sikre nødvendige leveranser til våre fabrikker, og med få unntak har vi klart å opprettholde leveringsdyktigheten. Force Majeure-erklæringer fra enkelte underleverandører er imidlertid fremdeles i spill, med varsler om kommende mangler, prisøkninger og betydelig lengre ledetider enn det våre avtaler tilsier.

På grunn av de spesielle omstendighetene måtte vi ved årsskiftet ta forbehold om at både leveringstider og priser vil kunne være gjenstand for justering ved uforutsette endringer i underleverandørkjeden. Dette forbeholdet gjelder fremdeles, og innebærer at våre generelle salgs- og leveringsbetingelser dessverre ikke kan opprettholdes i denne helt spesielle situasjonen.

Oppgitt leveringstid i våre systemer er basert på tilgjengelig informasjon ved ordrebekreftelsesdato. Brudd i underleverandørkjeden for kritiske komponenter vil kunne føre til forsinkelser utenfor vår kontroll. I slike tilfeller vil berørte kunder med inneliggende ordre bli kontaktet umiddelbart.

Leveransesikkerhet og tilgjengelighet er viktige bærebjelker i Systemairs forretningsmodell. Vi vil gjøre vårt ytterste for å løse de utfordringer som måtte oppstå, og holde kundene våre informert og oppdatert.

Dersom du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med ditt lokale Systemair salgskontor.