Systemair

C2018-09.05.C2

Algemeen

• Problemen met het vastlopen van tabellen in de gebruikersinterface zijn opgelost.

• Het energieverbruik van de ventilator is altijd berekend met natte elementen, als zijnde de conditie voor het werkpunt voor  de dimensionering. Daarom hebben we de tekst "ontworpen voor natte omstandigheden" toegevoegd bij de statische druk van de ventilator.

DV

De mediumweerstand van de elementen is aangepast, zodat de juiste waarden worden weergegeven.

Geniox

• EC-Blue-ventilatorefficiëntie en energieverbruik zijn aangepast zodat de juiste waarden worden weergegeven.

• De mediumweerstand in verwarmingselementen is zo aangepast zodat de juiste waarden worden weergegeven.

Geniox Go and DVCompact

• Koelelementen berekend in droge omstandigheden zullen 0,0 l / min condensaat geven, waar het tot -99 l / min eerder vermeld zou zijn.

• Koelelementen berekend in droge omstandigheden zullen niet langer een hogere luchtweerstand veroorzaken in droge toestand dan in natte omstandigheden.

Topvex

-

 

C2018-07.04.B9

Algemeen

Deze versie bevat DV- en Geniox-updates voor Eurovent.

Ziehl DLL update

Ziehl DLL is bijgewerkt naar de laatste versie. Deze toont efficiëntie van alle EC-Blue-fans.

DV

• De medium weerstand in koelelementen is zo aangepast dat de juiste waarden worden weergegeven.

• De koelcapaciteit van gekoeldwater elementen is zodanig aangepast dat de juiste waarden worden weergegeven.

• Zowel van de toevoerlucht als de afvoerlucht bij tegenstroom-warmtewisselaars zijn de weerstanden.

• De drukval in de F7-filter is aangepast, zodat de juiste waarden worden weergegeven.

• De efficiëntie van de AC en PM ventilatoren zijn aangepast, zodat de juiste waarden worden weergegeven.

• Geluidsniveau in lagere frequentiebanden van 125 en 250 Hz zijn aangepast.

Geniox Comfort

De efficiëntie van roterende warmtewisselaars van het type L is zodanig aangepast dat de juiste waarden worden weergegeven.

Geniox Go

-

DVCompact

-

Topvex

Topvex TR03 en TR04 berekening met elektrische elementen zijn opgelost.

C2018-06.03.B8

Algemeen

Deze versie introduceert alleen nieuwe functies in Topvex. Naast Topvex-updates zijn een aantal problemen waar Systemair crasht, opgelost.

SystemairCAD crashes

• Een probleem met het afdrukken van nieuwe filteromschrijvingen heeft ervoor gezorgd dat SystemairCAD vastloopt bij afdrukken in andere taal is opgelost

• Het toevoegen van het regelsysteem aan enkele luchtrichting bij Geniox comfort  heeft SystemairCAD in sommige gevallen tot gevolg gehad dat het crashte. Dit probleem is opgelost in deze versie.

• Geniox Go met kleppenregistersdempers bovenop de afzuigventilator.

Geniox Comfort

-

Geniox Go

-

DVCompact

-

Topvex

• Topvex met tegenstroom HE heeft standaard CAV

• Topvex met warmteterugwinning heeft een nieuw onderdeel gekregen, niet vanwege de introductie van de nieuwe HMI NaviPad

• Topvex-stroom grafiek is bijgewerkt

• Topvex met roterende HE heeft de efficiëntie bijgewerkt

• Update van filterstandaard om ISO 16890 te tonen

C2018-04.02.B7

Release-opmerkingen

Een nieuwe functie zal nu de startpagina openen met de Release-notities de eerste keer dat een nieuwe versie van SystemairCAD wordt gepresenteerd.

Als u niet elke keer de Release-notities wilt zien als u SystemairCAD start, kunt u de selectie ervan in het dialoogvenster ongedaan maken.

Platenwisselaars met sectie-ontdooiing

Voor Geniox-producten kan nu een sectie-ontdooisysteem worden gekozen voor alle platenwarmtewisselaars.

Het gedeelte ontdooisysteem detecteert wanneer zich ijs begint te vormen in de afvoerluchtstroom en sluit de kleppen sectie voor sectie, zodat 25% van de warmtewisselaar kan ontdooien, terwijl het resterende 75% normaal werkt.

Luchtomkeer secties

In Geniox Comfort en Geniox Go wordt een nieuw gedeelte voor omkeersectie geïntroduceerd.

De omkeersectie zal de bovenste luchtstroom omleiden naar de onderste luchtstroom en de onderste luchtstroom naar de bovenste luchtstroom.

Opgeloste element berekeningen

De berekening van de elementen is voor alle typen units verbeterd.

Als waarden worden geselecteerd (vin-afstand, aantal rijen enz.), Wordt het element  berekend met deze waarden.

 

Selectie van units om naar Revit te exporteren

Het dialoogvenster exportbestand wordt bijgewerkt, zodat het mogelijk is om te selecteren welke units u wilt exporteren naar Revit of als dxf-bestanden.

 

Geniox Comfort

Metalen filters (vet)

Wanneer een corse-filter in de afvoerluchtstroom wordt geplaatst, kan nu een nieuw "metaalgaasfilter" worden geselecteerd. Het nieuwe filter kan worden gebruikt om vet uit de luchtstroom te filteren.

 

Elektrische elementen

Selectie van elektrische elementen is gewijzigd zodat selectie van stappen is opgelost.

Ook als de capaciteit is geselecteerd uit een keuzetabel met vaste capaciteiten.

Als nieuwe optie kunnen 3 x 400 V-modulat-elementen worden geselecteerd voor units zonder besturingssysteem.

Smoke by pass on crossflow heat exchangers

Connection for smoke bypass is opened up for crossflow heat exchangers, in the same way as it works for counter flow heat exchangers.

Rook door by-pass bij kruisstroom warmtewisselaars

Aansluiting voor rook by-pass wordt geopend voor kruisstroom warmtewisselaars, op dezelfde manier als voor tegenstroom-warmtewisselaars.

Rendementswaarden voor kruisstroom-warmtewisselaars

Fout met rendementswaarden voor kruisstroom-warmtewisselaars met ongelijke luchtstroom is gecorrigeerd, zodat de juiste rendementswaarden nu worden weergegeven.

Geluidsberekening met warmtepompen

Er is een fout opgetreden in de berekening van geluids waarden voor units met warmtepompen. De geluidswaarden waren ingesteld op het geluidsniveau van de warmtepompen zonder demping van de behuizing.

Regel systeem voor units met één luchtrichting

Het regelsysteem voor Geniox Comfort-units met één luchtrichting wordt bijgewerkt, zodat het hetzelfde regelsysteemplatform gebruikt wordt als we hebben gebruiken voor bi-directionele units.

 

 

Geniox Go

• Airswap-unit beschikbaar
• Afmetingen van accessoires voor kanaalaansluitingen zijn aangepast
• Lege sectie beschikbaar in volledig range (200-1500 mm, stap 100 mm)

 

DVCompact

• Geluidsgegevens omkasting is aangepast

 

Topvex

-

C2018-02.02.B6

Algemeen

-

Geniox Comfort

Voorraad elementen

Door een fout werden alle verwarmingselementen als voorraad gemarkeerd. Dit is opgelost zodat alleen voorraad elementen worden gemarkeerd als voorrraad.

WTW element

De berekening van WTW elementen gaf een foutmelding waarbij teveel rijen werden geselecteerd. Deze fout is opgelost.

Electrische verwarmingselementen

Functie lengte voor electrische heaters is gecorrigeerd.

Platenwisselaars

Hogere rendementen platenwisselaars zijn toegevoegd voor Geniox size 22 to 31.
Dit is gedaan door toevoeging van een nieuw type A en het oude type A en B naar beneden te verplaatsen en het oude type C te verwijderen.


Als voor Geniox-afmetingen 10 tot 20 efficiëntere platenwisselaars nodig zijn, raden we aan de tegenstroom-warmtewisselaar te selecteren.

Geniox Go
Veranderingen in de middensectie van de dwarsstroomwisselaar.

DVCompact
Efficiëntie aangepast voor tegenstroomwisselaars.

Topvex
-

C2018-02.01.B5

Algemeen

Taal selectie

In dialoogvensters met taalselectie is de talenlijst nu in alfabetische volgorde.

Herbenoeming van werkpunten

In het alternatieve dialoogvenster met de werkpunten kunnen de namen van werkpunten nu worden gewijzigd.

Eco ontwerp selectie

Een aantal fouten in Eco ontwerp selectie zijn opgelost.

 

 • Selectie met ongelijke luchthoeveelheden..
  • De algoritme selectie voor units met ongelijke luchthoeveelheden zijn gewijzigd zodat we geen selectiefouten meer krijgen.
 • Totale fouten controle
  • Een fout waarbij de berekening van de kabels van het besturingssysteem het oplossen van de totale foutcontrole is verholpen.
 • Afdrukken
  • De gegevens van 2016 zijn verwijderd.

 

Afdrukken

Er zijn een aantal updates voor het afdrukken.

 

Kopgegevens.

De kopgegevens zijn aangepast zodat op elke pagina het aantal bladen en de printdatum is vermeld.

Element gegevens.

Op de afdruk van de elementen worden nu ook de medium temperaturen weergegeven.

Een van de eerste Geniox units is verkocht in België.

Het was een Geniox Comfort 10DL met regeling en een geïntegreerde warmtepomp.

Geniox Comfort and DV

Bitumen daken zijn nu beschikbaar voor Geniox Comfort

Als optie is er voor de Geniox Comfort een bitumen dak toegevoegd in de selectie.

 

Polyvinyl en Bitumen daken hoeven niet rechthoekig te zijn op gestapelde units

Gestapelde units met Polyvinyl en Bitumen daken hoven niet meer rechthoekig te zijn. In de gestapelde unuits is er ruimte tussen de bovendet laag en de onderste laag zodat er ruimte is voor het dak.

Dubbel hoge units zonder tussenframe moeten wel een rechthoekig paneel hebben als er een dak op komt.

 

 

Gestapelde omkasting

Dubbele omkasting (zonder tussenframe)

Rook bypass met tegenstroom warmtewisselaar

Rook bypass kan geselecteerd worden met tegenstroom warmtewisselaar voor Geniox Comfort.

Deze wordt dan geleverd met een rond gat voor de rook-bypass aansluiting.

Kleppenregisters voor de rook bypass worden niet mee geleverd met de unit.

Inspectie vensters in Geniox Comfort en DV

Als inspectievensters als accessoire worden geselecteerd worden deze ook weergegeven op de tekening.

Fout oplossingen

Verschillende kleine fouten zijn opgelost.

 • Unit zonder regeling geeft een waarschuwing dat de regeling is verwijderd
 • Programma wordt afgesloten als een regeling wordt toegevoegd aan de toevoer unit
 • De regeling wordt verwijderd bij wijzigen grootte ventilator
 • Calculatie gaat fout bij filterselectie zonder filters
 • Helft van de selectie is verdwenen.
 • 3T lamel materiaal (elementen) geeft een waarschuwing zelfs als het lamel materiaal niet kan worden geselecteerd.
 • Alternatief werkpunt geeft fouten bij condensor selectie.

 

Regelsysteem wijzigingen voor Geniox Comfort

Er zijn een aantal regelsysteem updates voor Geniox Comfort.

 • Voor-filter in afvoerlucht
  • Een voor-filter kan worden toegevoegd in de afvoerlucht, zoals een vlakfilter voor een zakkenfilter.
 • Optie voor meer kleppenregisters
  • Regelsysteem staat meer kleppenregister combinaties toe, waarbij meerdere kleppenregisters in een luchtstroom zit.

Special functies van het besturingssysteem op Geniox Comfort en DV

In het besturings regel systeem dialoog is een nieuwe optie toegevoegd “Speciale functies”

Wanneer  “Special funkties” zijn geselecteerd, zijn sommige opties van het regelsysteem uitgeschakeld.

 • Onbeperkt aantal kleppenregisters
 • Onbeperkt aantal zakkenfilters
 • Onbeperkt aantal panel filters
 • Alle ventilator combinaties zijn toegestaan
 • Onbeperkt aantal elementen; electrisch, warmwater verwarming en koeling.
 • Alle elementen combinaties zijn mogelijk
 • Bevochtiger is toegestaan (alleen in DV. Geniox heeft nog geen bevochtiger)
 • DV190+240 kunnen een geïntergreerd regelsysteem hebben
 • Alle aansluitfouten

 

Speciale functies moeten worden goedgekeurd door de productie van Systemair.

Geniox Go

-

DVCompact

-

Topvex

-

C2018-01.01.B4 (Hotfix)

Algemeen

-

Geniox Comfort en Geniox GO

-

Geniox Comfort, Geniox GO en DV

-

DVCompact

DLL fout bij calculatie van warmtewisselaar elementen

Deze hotfix lost het calculatie probleem op van warmtewisselaar elementen voor DVCompact.

Topvex

C2017-12.01.B3 (Hotfix)

Algemeen

-

Geniox Comfort and Geniox GO

Filter weerstand

De fout in de filterweerstand is opgelost, ofwel filters krijgen nu de juiste weerstand.

Prijs berekening

Er is een fout gecorrigeerd zodat prijzen kunnen worden berekend met zowel Geniox Comfort als Geniox Go in hetzelfde bestand.

Geniox Comfort, Geniox GO, DV and DVCompact

Verandering in lamelafstanden van elementen.

Als de lamelafstand wordt gewijzigd door gebruiker kon een voorraad element worden geselecteerd met een vaste lamelafstand. Dit is opgelost. Als de gebruiker de lamelafstand wijzigt wordt er een element berekend met de geselecteerde lamelafstand.

Topvex

-

C2017-12.01.B2

Algemeen

Windows 10 heeft veel problemen veroorzaakt in de eerste versies van SystemairCAD2.0. We hebben intensief gewerkt om de problemen op te lossen, maar het is erg moeilijk om een vinger aan de pols te houden. Sommige problemen liggen ook buiten ons bereik, we kunnen Microsoft of Intel geen stuurprogramma's of veiligheidsinstellingen laten wijzigen.


De problemen zijn combinaties van vele factoren.
• Grafische chip op de computer (Intel HD grafische kaarten)
• Gebruikersrechten in Windows10
• Gebruiker die het programma installeert

De Intel HD Graphics-chip presteert zeer slecht in SystemairCAD en het zijn alleen de Intel HD grafische kaarten die we hebben gerapporteerd over slechte prestaties. We hebben een nieuwe functie geïntroduceerd, waarmee u de behuizing van de luchtbehandelingsunit op het 3D-model kunt activeren en deactiveren (Functie hieronder beschreven).

De prestaties moeten kunnen verbeteren door de omkasting te deactiveren. De omkasting is standaard gedeactiveerd.

We hebben ook enkele berekeningsproblemen gezien die verband houden met de gebruikersinstellingen in Windows 10, vooral voor gebruikers die in een domein werken. De gebruikersveiligheidsfuncties zijn significant bijgewerkt vanaf Windows 7. We ervaren dat een gebruiker met een hoge veiligheidsinstelling in Windows 10 enige problemen ondervindt bij het uitvoeren van sommige berekeningsmodules in SystemairCAD. We werken er hard aan om de problemen op te lossen, maar het is erg complex en het is moeilijk om het exacte probleem te vinden.

Het kan ook een probleem veroorzaken als SystemairCAD op de client is geïnstalleerd vanuit een beheerdersaccount. SystemairCAD moet altijd worden geïnstalleerd vanaf de clientaccount met behulp van het programma.

We verontschuldigen ons voor de problemen die dit heeft veroorzaakt. Maar we zijn nog steeds afhankelijk van uw feedback. We moeten de problemen oplossen waar we mee geconfronteerd worden met Windows 10. Schrijf daarom hieronder een e-mail en meld ons als u problemen ondervindt. Belangrijke kenmerken om te vermelden:
• Welke versie van Windows u gebruikt?
• U meldt aan welk product het probleem gerelateerd is?
• Wat is de aard van uw probleem?
• Wilt u sommige screen shots laten zien om het probleem te documenteren?
• Als het probleem gerelateerd is aan een product en de berekening,  voeg dan a.u.b. het DVF-projectbestand toe?

Voor alle niet Systemair gebruikers, mail uw gegevens  naar Ext.systemaircad@systemair.com  Geniox Comfort, Danvent DV and TIME

Nieuwe functie Activeer / deactiveer de omkasting

De functie is geïmplementeerd om de 3D prestaties van computers welke een  Intel HD grafische kaart hebben te verbeteren..
Ga naar het menu … / Opties / Opties.

Selecteer “Omkasting selectie actief”. 

De omkasting is standaard in-actief.
Nu kan de omkasting niet worden geselecteerd door met de muis op de stijl van de omkasting te klikken.

Het dialoogvenster van de omkasting moet worden geopend d.m.v. selectievak gereedschap.

Handmatige omkasting, Meng secties en gecombineerde secties kunnen worden geselecteerd met de rechter muisknop wanner de omkasting is gedeactiveerd.

DV and Geniox Comfort

Energy klasse selectie

We hebben een calculatiefout in de berekening van de energieklassen gevonden en gecorrigeerd.

Regelaar Voorbereid

Een nieuwe Regelaar Voorbereid functie wordt geïntroduceerd voor het regelsysteem.

Met de regelaar voorbereid optie wordt alle bekabeling van elk onderdeel naar de centrale schakelkast gedaan. De klant kan dan zelf een regelsysteem toevoegen naar eigen keuze.

Ventilator selectie met regelsysteem

Bij het regelsysteem moeten de toevoerventilator en de afzuigventilator van hetzelfde type zijn. De selectie is nu gewijzigd, dus als het type ventilator in één luchtstroom wordt gewijzigd, wordt het type ventilator ook automatisch in de andere luchtstroom gewijzigd.

Berekening Geluidswaarden

Er is een fout opgetreden in de berekening van de geluidswaarden. De fout is gecorrigeerd en dit resulteert in iets hogere waarden voor geluidswaarden.

Luchtstroom met platenwisselaar

De luchtstroom bij de platenwarmtewisselaar wordt aangepast, zodat het kleppenregister nu in de juiste luchtstroom in de tekening wordt geplaatst.

Geniox Comfort

Gecoat ondersteuningsframe

Het is nu mogelijk om een ondersteuningsframe te selecteren welke behandeld is met coating voor Geniox Comfort.

Zomer calculatie voor platenwisselaars

Er is een fout opgetreden in de zomerberekening voor platenwarmtewisselaars, waarbij de medium  inlaat waarden werden gebruikt voor de zomersituatie. Dit is opgelost, zodat de juiste waarden voor de zomer inlaat nu worden gebruikt

Geniox GO

 • Problemen met plaats van accessoires zijn opgelost

 • Spanningsfout voor EC motoren is verholpen

 •  Nu is het mogelijk om AC-motoren zonder FC's in de units zonder besturing te selecteren

DVCompact

-

Topvex

 • Update Topvex DLL
 • Update Koeler en verwarmingselement calculatie
 • Update Topvex SF koeler aansluitpunten
 • Update van selectie problemen bij gebruik van Windows 8 – 10
 • Update Topvex SX/C weergave met foutieve afmetingen
 • Druppelvanger selecteerbaar
 • Topvex SC VAV kit selecteerbaar

C2017-11.01.B1 (Hotfix)

Algemeen

Vanaf SystemairCAD version C2017-11.01.B1 worden de afdrukken gemarkeerd met het woord " Vervallen" met de datum wanneer er een nieuwe versie wordt vrijgegeven.

Geniox Comfort, Danvent DV and TIME

Platenwisselaars

 • Geniox 11 plaats van wisselaars zijn aangepast met verschillende modellen. waardoor de efficiëntie en drukverschillen tussne modellen beter is. De afstand van de platenwisselaar A  voldoet nu aan  de criteria van ECO design 2018 zonder dat het drukverschil extraam hoog is.
 • Geniox 22 de hoog efficient wisselaar afstand  A is gewijzigd naar een ander model zodat wordt voldaan aan Ecodesign 2018.
 • afhankelijk van een ander model kan beter worden voldaan aan ECO design 2018.

DVCompact

-

Topvex

 • Algemene update DLL voor element berekeningen
 • Range groottes fout voor Topvex SF is gecorrigeerd
 • Schuifdeurkit Topvex FC, gecorrigeerd tekeningaanzicht
 • Probleem met berekening van elektrische verwarming gecorrigeerd
 • Element berekeningen met gecorrigeerde wateradditieven
 • Topvex SX / C laat verkeerde afmetingen zien gecorrigeerd

C2017-11.01.A9

Algemeen

Element selectie

Sommige fouten in de berekening van de elementen zijn opgelost

 • Fout met betrekking tot veilgheids marges zijn is opgelost
 • element aansluitingen zijn bijgewerkt zodat er aansluitingen geselecteerd kunnen worden die niet mogelijk zijn.
 • DX koeler aansluitingen zijn opgelost zodat medium inlaat en uitlaat niet omgewisseld kunenn worden.
 • Voor twin coil elementen wordt lamelafstand 2,1 toegevoegd met 3/8" aansluiting (Z) en 2 mm lamelafstand voor 5/8" aansluitingen(Y)

Geniox Comfort, Danvent DV en TIME

Regel syteem updates

 • ventilator symbolen zijn aangepast zodat zicht baar is of enkele of dubbele ventilatoren worden toegepast.
 • Ontbrekende kabels zijn toegevoegd.
 • Fout in luchtstroom diagram bij enkele luchtstroom zijn opgelost
 • Regels voor plaats kleppenregister in combinatie met regelsysteem zijn aangepast.

DVCompact

-

Topvex

 • Electrische verwarmer berekening is aangepast.
 • Sliding door kit

C2017-10.01.A8 (Hotfix)

General

-

Danvent DV and TIME

-

DVCompact

-

Topvex

 • Geactualiseerde capaciteitsgegevens voor Topvex SC.
 • Alle Topvex units hebben gewijzigde capaciteitsgegevens inzale filters.

Geniox Comfort

-

C2017-10.01.A7

Algemeen

-

Danvent DV and TIME

Regel systeem

verschillende kleine fouten met het regelsysteem zijn in deze versie opgelost.

Berekenings fouten

Sommige verschillende berekeningsfouten zijn opgelost.

 • Meng sectie met bepaalde kleppenregister combinaties
 • Buitenopstelling units met buitendruk verlies op nul gezet.

DVCompact

Afdrukken en berekeningsgegevens van tegenstroom wisselaars.

Een fout in de afdruk en berekeningsgegevens van tegenstroom wisselaars is gevonden en opgelost..

Topvex

Voor Topvex zijn de aanpassingen inclusief:

Gewichten voor Topvex SC serie.

 • Aangeapste luchthoeveelheid voor Topvex SC vanwege aanpassing.
 • Afmetingen correctie voor Topvex TX/C03.

Geniox Comfort

Geniox is nu beschikbaar voor de volgende markten:

 • Estland
 • Finland
 • België
 • Spanje
 • Portugal
 • Duitsland
 • Litouwen
 • Letland
 • Verenigd Koninkrijk
 • Frankrijk

C2017-09.01.A6 (Hotfix)

General

Selectie in teken opmaak

We hebben met de selectie in het teken opmaak gwerkt.

 • De snelheid is verbeterd dus het gaat sneller om items te selecteren.
 • het is makkelijker om ventilatoren te selecteren, omdat veiligheids scherm niet langer wordt gezien als omkasting.

Danvent DV and TIME

Ventilator berekening

Als PM-motoren (IE4) standaard zijn zal de calculatie niet langer fout gaan bij de eerste berekening.

Ventilatorberekening met mengsecties

een fout met mengfuncties in de units waardoor ventilatoren niet berekend konden worden is opgelost.

Aantal circuits DX koeler en condensor elementen

Het aantal circuits voor DX koelers en condensor elementen wordt nu juist berekend en weergegeven.

DVCompact

afdrukken en berekenen van tegenstroom warmtewisselaars

Een fout in de berekening an afdrukken van tegenstroom warmtewisselaars is gevonden en opgelost.

Topvex

-

Geniox Comfort

Ventilatorberekening met mengsecties

een fout met mengfuncties in de units waardoor ventilatoren niet berekend konden worden is opgelost.

C2017-09.01.A5 (Hotfix)

Algemeen

DLL Laad problemen

Op sommige PC's hebben we problemen gezien bij het laden van de DLL.

Het was voornamelijk op PC's met windows 10 waar 3T element en Klingenburg tegenstroom DLL niet kon worden geladen.

We hebben enkele aanpassingen gedaan in de installatieprocedure zodat problemen met het laden van DLL opgelost zijn.

Link naar Release notes

De Release notes zijn verplaatst en we hebben de koppeling naar de release notes aangepast zodat deze weer geopend kunnen worden.

Vertalingen

We hebben de updates van de vertalingen toegevoegd zodatwe de teksten in de juiste taal worden weergegeven. Er wordt nog steeds gewerkt aan het bijwerken in alle talen.

Danvent DV en TIME

Order nummers

Order nummers worden nu op alle pagina's afgedrukt wanneer een project een bestelnummer krijgt.

DVCompact

-

Topvex

Updates voor Topvex bevat:

 • Updated Eurovent gegevens met Typology,
 • Updated Eurovent gegevens voor omkasting leakage
 • Correctie van de waarden die wordt weergegeven voor geluidsvermogen in het dynamisch stroomdiagram.
 • Topvex SC updated om uitvoerings wijzigingen en upgrades in hardware en capaciteit weer te geven.

C2017-09.01.A4 (Hotfix)

Algemeen

Licenties voor element berekeningen

Er was een limiet op het aantal licenties voor de DLL berekeningen van elementen. Deze limiet wordt opgehoogd om alle SystemairCAD installaties te voorzien.

Afdrukken

De afdrukken zijn gewijzigd.

 • Nieuwe layout
 • Nieuwe overzichts pagina

Danvent DV en TIME

EC-Blue ventilator met regelsysteem

Codes voor het selecteren van EC-Blue ventilatoren met regelsystemen zijn bijgewerkt zodat artikelnummers kunnen worden gevonden.

Centrifugaal ventilatoren

Oude centrifugaal ventilator selecties was per ongeluk beschikbaar voor alle markten en worden weer verwijderd.

DVCompact

-

Topvex

Topvex selection op sommige markten

Topvex kan niet op bepaalde markten worden geselecteerd. Het is nu opgelost zodat Topvex opnieuw geselecteerd kan worden voor betreffende markten.

C2017-08.01.A3

Algemeen

Look and Feel

De layout van SystemairCAD is aangepast en nieuwe functies zijn toiegevoegd.

 • Snel berekenings dashboard in de tekenmodus.
 • Pictogram voor alternatieve werkpunten in de tekenmodus.
 • Pictogram voor “Meer unit gegevens” in de tekenmodus.
 • Meer opties bij rechtermuisklik van de muis op teken gegevens.

Afdrukken

De afdrukken zijn gewijzigd.

 • Nieuwe layout
 • Nieuw overzichts pagina

Geniox

Geniox Comfort en Geniox Go zijn nu beschikbaar op sommige markt gebieden, In de herfst zullen deze beschikbaar zijn voor meerdere marktgebieden.

Danvent DV en TIME

Regel systeem

De regel systeem selecties zijn gewijzigd met een nieuwe selectietool.

Element berekening

De calculatie van verwarmingselementen, koeler elementen en warmteterugwin elementen zijn gewijzigd met het toepassen van  een nieuwe DLL van 3T.

DVCompact

-

Topvex

Sommige fout correcties en updates zijn gedaan voor Topvex

 • Aansluitegegevens van water elementen
 • Topvex SF heeft nu HWH als standaard
 • Verschillende selectie layout wijzigingen
 • Informatie toegevoegd aan afdrukgegevens. 
Volg ons op social media
Feedback