Systemair

Nieuwe filter normering

ISO 16890 vervangt EN 779

In augustus 2018 is de nieuwe internationale filternormering ISO 16890 ingevoerd en is dit de enige geldige filter standaard.

 

ISO 16890 is een nieuwe testmethode voor luchtfilters

 

Vergelijking met EN 779

Deze nieuwe methode voor de evaluatie van luchtfilters heeft betrekking op de deeltjesklassen PM1, PM2,5 en PM10, die ook worden gebruikt als evaluatieparameters door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en milieuautoriteiten.

 

De nieuwe standaard classificeert de filters in 4 groepen

ISO16890 definieert testprocedures en een classificatiesysteem voor luchtfilters die worden gebruikt in ventilatie apparatuur. Europa komt hiermee op één lijn met Amerika in de strijd tegen fijnstof. De twee bestaande normen (ASHRAE 52.2 in de VS en EN779: 2012 in Europa) komen hiermee te vervallen.

 

Grote verschillen tussen ISO 16890 en bestaande normen

  • Met de nieuwe testprocedures worden de echte filterprestaties veel nauwkeuriger nagebootst.
  • Het classificatiesysteem identificeert de filterprestaties op basis van drie verschillende groottes van deeltjes <1µm, <2,5µm, and <10µm.
  • In veel opzichten zijn de nieuwe testprocedures volgens de nieuwe norm veeleisender dan voorgaande methoden. Dit zal leiden tot hogere filterprestaties en daardoor een betere luchtkwaliteit binnenshuis en een betere gezondheid van de mens.

Waarom een nieuwe filternomering?

Als Systemair veranderen we onze filterdefinities volgens de nieuwe standaard. In de onderstaande tabel 1.1 vindt u veelgebruikte oude definities van de norm EN 779 en correleert u nieuwe definities voor de ISO 16890-standaard en ook een link naar een meer in-debth-presentatie van de nieuwe ISO 16890-norm.

 

Onze meest voorkomende selectie van filterkwaliteiten

Volg ons op social media
Feedback