Systemair

Hoe stil is een luchtgordijn?

 

Wat is het stilste luchtgordijn? Hoe groot is het bereik van het luchtgordijn wat de ingang moet omvatten?
Om voor klanten nauwkeurige vergelijkingen te kunnen maken, moeten alle fabrikanten op dezelfde manier meten. Zodat je appels eenvoudig kunt vergelijken met appels. De luchtgordijnindustrie heeft het nu voor de klant gemakkelijker gemaakt om goede keuzes te maken voor hun specifieke behoeften.

Frico is de initiatiefnemer van een Eurovent-groep met de naam "Europese luchtgordijnen" die zich richt op luchtgordijnen. Het doel is om nieuwe richtlijnen te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het definiëren van gemeenschappelijke meetmethoden waarmee klanten producten met elkaar kunnen vergelijken. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van twaalf verschillende bedrijven.

Geluid

Voorheen was de gebruikelijke manier om het geluidsniveau aan te geven het geluidsdrukniveau, een waarde die afhankelijk is van de eigenschappen van de kamer en hoe ver van het product de meting is uitgevoerd. Sommige fabrikanten, zoals Frico, hebben duidelijk de voorwaarden aangegeven waaronder geluidsniveaus werden gemeten, terwijl andere fabrikanten metingen op een onrealistische manier hebben gebruikt en lagere geluidsniveaus hebben kunnen claimen dan in werkelijkheid het geval was.

Vanaf juli 2017 rapporteren alle fabrikanten geluidsvermogensniveaus (in overeenstemming met ISO 27327-2) voor hun producten. Geluidsvermogen is de objectieve waarde en is niet afhankelijk van de eigenschappen van de kamer. Dit maakt het voor klanten eenvoudiger om verschillende producten met elkaar te vergelijken, wat Frico al lang wilde en ondersteunt. Deze waarde is hoger dan het geluidsdrukniveau, deels vanwege het feit dat deze op een andere logaritmische schaal is gebaseerd dan die voor geluidsdruk.

Vanaf 1 juli 2017 zullen zowel geluids- als geluidsdrukniveaus voor alle luchtgordijnen worden gespecificeerd in de documentatie van Frico.

Luchtstroom

Er zijn veel verschillende methoden om de luchtstroom en het luchtvolume te meten. Helaas is het gebruikelijk in de industrie om de omstandigheden waaronder hun luchtstroomgegevens zijn verkregen niet te melden. Dit resulteert in nominale of vrij-blazende waarden (die veel hoger zijn) die worden gerapporteerd en vergeleken met werkelijke waarden voor de luchtstroom die uit de eenheid komt, wat een misleidende vergelijking oplevert. Er is nu een overeenkomst in de Eurovent-groep om de luchtstroom te meten en aldus luchtstroomgegevens te verkrijgen in overeenstemming met ISO 27327-1 Labratorische testmethoden voor aerodynamische prestatiebeoordeling, die Frico al lang doet. Dit zorgt ervoor dat alle fabrikanten binnenkort waarden rapporteren die kunnen worden vergeleken.

Luchtsnelheid

Er zijn een aantal verschillende manieren om luchtsnelheid te meten. De meting van de snelheid en uniformiteit van de luchtbarrière maakt ook deel uit van de ISO-norm 27327-1. Frico meet al zijn luchtgordijnen al volgens deze norm en de resultaten zijn te vinden in het luchtsnelheidsprofiel voor elk van zijn producten.

Vertrouwen

Bij Frico hebben we een van de modernste en meest geavanceerde lucht- en geluidlaboratoria in Europa om ons te helpen en we meten volgens de ISO-norm. Onze producten doen wat we beloven dat ze zullen doen. Dankzij het werk met Eurovent is het nu ook gemakkelijker om onze producten te vergelijken met die van anderen.

Ola Wallander
Product Area Director - Luchtgordijnen en verwarming

 

Volg ons op social media
Feedback