Systemair

Grote luchthoeveelheden voor utiliteits gebouwen

Ventilatie met gecertificeerde passief huis componenten

Aangezien passieve woningen (energie neutraal) en utiliteits gebouwen bijna luchtdicht zijn, is het erg belangrijk om de "gebruikte" binnenlucht te vervangen door verse buitenlucht om de hygiënische normen hoog te houden. Met de juiste technologie is een goedkope en temperatuur neutrale airconditioning gegarandeerd.

Utiliteits gebouwen zoals banken, scholen, industriële gebouwen enz. stellen nog meer eisen aan de airconditioning, omdat in die gebouwen de warmtebelasting wordt geproduceerd door de apparatuur in het gebouw zoals machines, computers en andere machines en niet afhankelijk zijn van de het buitenklimaat.

Technologieën zoals vrije koeling kunnen de ruimten 's-nachts en 's-ochtends koelen zonder extra energiebehoeften voor koeling. De unit is uitgerust met EC-ventilatoren met een actieve luchthoeveelheidsregeling die de drukomstandigheden constant houdt in alle mogelijke operationele modi en omstandigheden van de filters.

Standaard vereisten

In openbare passiefhuis gebouwen specificeren de VDI-richtlijnen niet alleen de optimale luchthoeveelheidsbalans en hierbij de energiecriteria, maar zij hechten ook veel belang aan hygiënische normen. Deze normen vereisen speciale ontwerpen van de koelsystemen die het te allen tijde mogelijk maken om alle componenten van de unit te reinigen of zelfs te desinfecteren.

Omdat in de technische ruimte van het gebouw een centrale luchtbehandelingsunit is geïnstalleerd, moet het architectonische ontwerp van de ruimte rekening houden met de grootte van de unit. Het systeem moet altijd toegankelijk zijn voor hygiënische onderhoudswerkzaamheden.

Oplossingen van het ontdooisysteem

Het verwarmingssysteem moet de verwarmingsbehoeften van het gebouw dekken en tegelijkertijd voldoende reserve hebben voor het ontdooien van de warmteterugwinningseenheden.
Er zijn twee strategieën voor het ontdooiproces. Het ene is voorverwarmen van de buitenlucht bij temperaturen lager dan -5 ° C met behulp van een verwarmingsspiraal op het buitenluchtkanaal die tegelijkertijd leidt tot algeheel drukverlies en derhalve tot hogere energielasten van de toevoerventilator.
Deze ontdooistrategie maakt meestal gebruik van een antivries mengsel dat een hogere viscositeit heeft dan water, wat leidt tot waterdrukverliezen van ongeveer. 40%, welke uiteindelijk meer stroomverbruik vereist.

Een andere technologie is slimmer omdat het ontdooien afhankelijk is van de vraag. Sensoren in de afvoerlucht bepalen het dauwpunt van de afvoerlucht. Bij buitentemperaturen van 0 ° C en lager dan het gemiddelde temperatuurverschil tussen buitenlucht en afvoerlucht wordt gedefinieerd en als het verschil lager is dan 0 ° C en de dauwpunttemperatuur boven de gemiddelde temperatuur ligt, ontdooit het systeem automatisch. In dit geval worden de bypass-kleppen geopend zodat de warme afvoerlucht de helft van het warmteterugwinningssysteem opwarmt totdat de uitlaatlucht temperaturen bereikt boven 0 ° C. Daarna worden de bypass-kleppen weer gesloten.
Deze technologie heeft 2 energetische voordelen:
1. tijdens ontdooien is het grootste deel van het warmteterugwinningssysteem nog in bedrijf,
2. vraaggerichte ontdooifunctie.

Een ander punt dat de efficiëntie van de unit, behalve het seizoen, ernstig beïnvloedt, is de geografische locatie ervan. Aangezien de apparaten veel met buitenlucht werken.
Bij temperaturen onder -5 ° C ontstaat er een risico op bevriezing. Beide ontdooitechnologieën vatten de volgende vermogensbehoeften samen:

Wintermodus met voorverwarming van de buitenlucht:

FFM 3,603 kWh
München 11.363 kWh

Wintermodus met vraaggericht ontdooien:

FFM 2,142 kWh
München 5.720 kWh

Belangrijkste interne belastingen

Om het probleem op te lossen van het niet bereiken van de benodigde koeltemperaturen in kantoren of andere grote gebouwen, gebruikt het Systemair-bedrijf Menerga de adiabatische koelstrategieën hetgeen een groot voordeel is voor  de wisselaar.
Het koelen met water is met name effectief als het gaat om het omgaan met hoge thermische belastingen welke worden geproduceerd door de interne toepassingen van gebouwen. Dit om lagere temperaturen te bereiken dan bij normale koeling mogelijk was geweest.
Het speciale ontwerp van de wisselaar maakt het mogelijk om de lucht tot een gewenste temperatuur af te koelen door het water in het warmteterugwinningssysteem te verdampen. De afgezogen lucht wordt verdampt en afgekoeld tot de natte boltemperatuur. De warmte die nodig is om het water te verdampen wordt onttrokken aan de buitenlucht en door de speciale constructie van het warmteterugwinningssysteem wordt de toevoerluchttemperatuur afgekoeld. (h, x-diagrammen zijn beschikbaar).

Buitenlucht = 26 ° C met 50% r.h. bij 10.000 m³ / h resulteert dit in een koelvermogen van 45 kW. De ruimte wordt gekoeld met het temperatuurverschil tussen afvoerlucht en toevoerlucht, wat betrekking heeft op een gevoelig koelvermogen van 20,4 kW waarmee interne thermische belastingen uit het gebouw kunnen worden geleid.

Menerga produceert tegenstroom-wisselaars die divers zijn in gebruik. Dat zijn grote eenheden gemaakt van het microbiologische materiaal "polypropyleen" die zijn gecertificeerd voor bijzonder hoge luchtprestaties en zeer energiezuinig werken.
Het slimme constructieprincipe maakt toegang tot de binnenkant van het apparaat mogelijk voor hygiënische reiniging van onderhoudswerkzaamheden.

Volg ons op social media
Feedback