Log in

Er is een fout ontstaan terwijl u inlogde. Probeer het later nog eens. ×
Inloggen mislukt

Account aanvragen

Om E-sales te kunnen gebruiken moet u klant van Systemair zijn. Als u al klant bent, kunt u zich eenvoudig registreren en een account aanvragen.

Dit product vervangt: 29543 - X-Topvex SC03 EL-L-CAV ×

Topvex SC03 EL-L-CAV
Artikel nr: 94496  Gewicht: 0 gram  Volume: 0 l  Douane statistiek nummer:

PDF

• Topvex wordt geleverd met het Access regelsysteem

• Ruimte besparende uitvoering met zijaansluiting

• Hoog Rendement tegenstroomwisselaar  -   > 80% droog rendement (EN 308) bij nominaal luchtvolume  - Geen vermenging van retour en toevoerlucht

- Automatisch zomerbedrijf

- Koudeterugwinnng

• Laag energieverbruik- Energie efficiënte plugfans met EC motoren 

• Grote inspectiedeuren voor eenvoudig onderhoud- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar - Afzonderlijke schakelkast vereenvoudigt service en inbedrijfstelling en service.

• Gefabriceerd in Aluzink plaatstaal (AZ185)- Corrosieklasse C4 (industrie- en kustgebieden met gematigd zoutgehalte). - AZ185 plaatstaal heeft een technische levensduur van meer dan 50 jaar.

• In de fabriek getest

Topvex SC is ontworpen voor de best mogelijke energieefficientie en heeft drie ingebouwde kleppen voor bypass voor de warmtewisselaar. Het ontwerp van deze bypass zorgt voor de laagst mogelijk drukval en en sluit de warmtewisselaar volledig af waardoor er geen warmteoverdracht plaatsvindt in de zomerperiode. Een bypass voor het retourfilter zorgt bij geen warmtevraag de laagst mogelijke interne drukval en verlaagt het aantal fileterwisselingen. De unieke ingebouwde by-pass opstelling heeft een brandmodusfunctie om te voorkomen dat rook de warmtewisselaar en filter passeert en is geactiveerd door een extern signaal.

 

Topvex SC is ontworpen om aan de komende energievraag te voldoen met een hoge efficiëntie van warmteterugwinning en een laag energieverbruik. Om de hoge efficiëntie van de warmteterugwinning te garanderen, is de wisselaar ontworpen voor een lage luchtsnelheid en daarmee ook voor een lage drukval. Het toevoer- en retourluchtfilter zijn ontworpen om een lage drukval te hebben, zonder afbreuk te doen aan de filtratie-efficiëntie. Een lage interne drukval is essentieel om het energieverbruik laag te houden. Topvex SC zijn voorzien van plugfans met EC-technologie voor een hoog rendement. De EC-motoren hebben bij snelheidsregeling een 15-20% lager energieverbruik vergeleken met een standaard frequentie gestuurde asynchrone motor.

 

Constante luchtvolumeregeling is standaard en variabele luchtvolumeregeling is beschikbaar als accessoire

 

Topvex wordt geleverd met het nieuwe Acces regelsysteem inclusief de grafische gebruikersinterface, NaviPad.

De NaviPad * is een ergonomisch en robuust ontworpen (IP54) navigatietablet, speciaal ontwikkeld voor industriële omgevingen - met een gebruiksvriendelijke, intuïtieve HTML5-gebruikersinterface.

Het is gemonteerd op de Topvex-unit of aan de muur, eenvoudig te verwijderen voor handbediening.

Relevante bedrijfsgegevens, instellingen en stroomdiagram zijn realtime beschikbaar en kunnen met een paar klikken worden gewijzigd.

Acces regeling heeft ingebouwde energiebesparende functies zoals vrije koeling, koudeterugwinning, seizoen gerelateerde temperaturen en luchtstroomregeling.

Mogelijkheid om namen voor de unit te bewerken, de alarmen en besturingscomponenten geeft de gebruiker opties om zich aan te passen aan verschillende installatievereisten.

Met het dashboard van het systeemoverzicht is het mogelijk om verschillende luchtbehandelingsunits binnen een lokaal netwerk te bewaken.

 

Standard communicatie mogelijkheden zijn: BACnet, Modbus en Exoline via RS-485 & TCP/IP. Cloud verbinding met Systemair Connect.

*De NaviPad is verbonden met 3 m platte kabel

De afzonderlijke schakelkast met alle kabelaansluitingen op één plaats vergemakkelijkt de inbedrijfstelling en service.

De functies en functionaliteit van Topvex SX/C garanderen dat alle functies worden aangeboden om u de beste binnenklimaat te bieden met het hoogste comfort tegen de laagste bedrijfskosten.

Model:  SX/C 03, 04 en 06

Verwarmingsbatterij: EL (Elektrisch). 

                                       HWL (waterbatterij – laag vermogen).                                               HWH (waterbatterij -hoog vermogen).                                             Geen (Geen verwarmer). Voor beeld van unit zonder naverwarmer: Topvex SX/C06-L-CAV. - Rechts of Links:     R (Rechts), L (Links). De zijde waar de luchttoevoer zich bevindt gezien vanaf de bedieningszijde. - Luchtvolume regeling*:   CAV (Constant luchtvolume).

                                             * VAV (Variabel luchtvolume) als accessoire

Topvex SC is designed for meeting the coming energy demands with high heat recovery efficiency and low energy use. To guarantee the high heat recovery efficiency the exchanger is designed for low air speed and by that also a low pressure drop. The supply and extract air filter are designed to have a low pressure drop, without compromising with the filtration efficiency. A low internal pressure drop is essential to keep the energy use down Topvex SC features Plug fans with EC technology to ensure high efficiency. The EC-motors has when speed-controlled, 15-20% lower energy consumption compared to a standard frequency controlled asynchrony motor. Constant air volume control is standard and Variable air volume control is available as an accessory.

Topvex is delivered with the new Access control system including the graphical user interface, NaviPad. The NaviPad* is an ergonomic and robust designed (IP54) navigation tablet, developed specifically for industrial environments – featuring an easy-to-use, intuitive HTML5 user interface.  It is mounted on the Topvex unit or on the wall, easy to detach for handheld use. Relevant operating data, settings and flow chart are available in real time and can be changed with a few clicks. Access control has built-in energy saving features like free cooling, cooling recovery, season related temperatures and airflow control. Possibility to edit names for the unit, the alarms and control components gives the user options to adapt to different installations needs. With the system overview dashboard it is possible to monitor several air handling units within a local network.

Standard communication possibilities are: BACnet, Modbus and Exoline via RS-485 & TCP/IP. Cloud connection to Systemair Connect.

*The NaviPad is connected via 3 m flat cable

Ordering code

- Model:   SC03, 04, 06, 08 and 11

- Heating coil:

                  EL (Electric)                   HW (Hot water coil)                                   None (No heater). Example on unit without reheater: Topvex SC06 L-CAV.

  

- Right or Left model: R (Right), L (Left). The side where the supply air is located when viewed from access side.

- Airflow control*:   CAV (Constant air volume).

                                           * VAV (Variable air volume) available as an accessory.

{{price}}
({{listprice}})

Hoeveelheid
 
Controleer beschikbaarheid Op voorraad
Eerste mogelijke zenddatum {{earliestdelivery}}
Toon beschikbaarheid Beschikbaarheid verbergen

Datum
Aantal
 
{{p.Quantity}} {{settings.commerce.stats.Unit}}
{{p.When}}
Controleer leveringsmogelijkheid

Voer datum (links)en aantal (rechts) in om de voorraad en leveringsmogelijkheid van het product te controleren.

×
×
×
×
×
×
×