Systemair

Optimālais gaisa daudzums skolas iekštelpās

Pētījumi liecina, ka gaisa kvalitāte skolas telpās ir ļoti svarīga. Ir beidzies laiks, kad klases telpu temperatūru un CO2 līmeni kontrolēja, atverot un aizverot logus. Hermētiskākām ēkām nepieciešams izmantot mehāniski kontrolētu gaisa apstrādes sistēmu. Šis fakts ir jāņem vērā, plānojot skolas iestāžu pārstrukturēšanu un celtniecības darbus.

Skolas vide nozīmē to, ka daudz cilvēku atrodas dažādās telpās un pārvietojas pa tām dienas gaitā.

Zemāk varat izlasīt rakstu lai uzzinātu vairāk:

Noderīga informācija

Jaunākie pētījumi liecina, ka gaisa kvalitāte klases telpās spēj ietekmēt zināšanu apgūšanas kvalitāti. Ir beidzies laiks, kad klases telpu temperatūru un CO2 līmeni kontrolēja, atverot un aizverot logus.
Uzzināt vairāk

Sekojiet mums mūsu
sociālajos tīklos
Feedback