Systemair

SYSVRF atlases un projektēšanas programmatūra

SYSVRF ir atlases un projektēšanas programmatūra visām SYSVRF sistēmām ar 2-caurulēm, 3-caurulēm un Mini-VRF.

Galvenās iespējas:

  • Siltuma slodžu aprēķins un nepieciešamās dzesēšanas / sildīšanas jaudas, āra un iekštelpu bloku veida un atrašanās vietas izvēle.
  • Aukstumaģenta cauruļvadu diametru un nepieciešamā papildu aukstumaģenta daudzuma aprēķins.
  • Optimāla cauruļvadu savienojumu komplekta izvēle.
  • Būves vadības sistēma.
  • Iekštelpu bloku veiktspējas korekcija.
  • Automātiska pārbaude attiecībā uz atbilstību, prasībām un aukstumaģenta cauruļvadu maksimālā garuma un iekštelpu-āra pacēlumu ierobežojumiem.
  • Projekta dokumentācijas noslēgšana - specifikācija (Excel), detalizēta specifikācija ar rasējumiem (Word) un visu dokumentu izdruka.
  • DX spoles izvēle, kas pievienota pie SYSVRF AHU box..

> Lejupielādējiet SYSVRF instalāciju šeit  (110 Mb)

Sekojiet mums mūsu
sociālajos tīklos
Feedback