BIM informācija

BIM (Būves Informācijas Modelis) ir digitāla datubāze, kas aptver visus projekta elementus, detalizētu projekta informāciju un objekta modeli. BIM datubāze ir fiziskās, funkcionālās un aprakstošās informācijas kopums trīsdimensiju (3D) vidē.

Šis risinājums ļauj visiem projekta dalībniekiem efektīvi plānot, projektēt, būvēt un pārvaldīt būves un infrastruktūru.

Produktu faili CAD rasējumiem

Digitālajā datubāzē Systemair nodrošina produktu ģeometriskos un ja nepieciešams tehniskos datus, kas var tikt lietoti CAD rasējumos.

MagiCAD lietotāji Systemair produktu datubāzi var lejupielādēt no www.magicad.com.

Citi CAD lietotāji var izmantot saiti, kura redzama pa labi (Systemair produktu DXF-faili). Šie faili var tikt izmantoti lielākajā daļā CAD programmatūras.

×
×
×
×
×
×
×