Atpakaļ

K

Ventilatori apaļajiem gaisa vadiem: 0,05-0,45 m3/s, skrejrats ar atpakaļliektām lāpstiņām, 1 fāze

×
×
×
×
×
×
×