Systemair

Požeminė infrastruktūra

Šiais laikais, daugelis miestų turi požeminį metro tinklą, nes taip sutrumpinamas didelio žmonių kiekio pervežimo laikas. Juolabiau, sumažėjęs asmeninių transporto priemonių kiekis keliuose padės sumažinti teršalų kiekį paviršiniame gyvenamajame plote. Numatoma, kad 2050-aisiais 64% žmonių gyvens didžiuosiuose miestuose, dėl to mobilumas taps vis didesne problema. Metro ir greitojo pervežimo sistemos taps integruotu kasdieninio gyvenimo būdu.

Tarptautiniai valstybių ryšiai, mūsų atveju Europa, yra vienas iš aktualiųjų klausimų, kuris padėtų pasiekti aukštesnį tarpusavio sąveikos lygmenį dėl bendros naudos. Europos Bendrija nustatė 10 strateginių koridorių, vadinamų TEN-T (geležinkeliai ir sausumos keliai), kaip sutarta Mastrichte 1992-aisiais, pagal numanomą horizontą 2030-aisiais.

Tokios infrastruktūros planas (dizainas, statyba, valdymas) turėtų tenkinti darnaus vystymosi politiką, pirmiausiai minimą ir apibrėžtą Brundtland ataskaitoje („Mūsų bendra ateitis“, Jungtinių Tautų Pasaulio aplinkos ir plėtros komisija, 1986) ir Rio de Žaneiro aukšiausiojo lygio susitikime 1992-aisiais.

Darnaus vystymosi koncepto pagrindas stovi ant trijų „ramsčių“:
•Socialinio: tenkinti sveikatos, švietimo, apgyvendinimo, įdarbinimo ir kt. poreikius
•Ekonominio: kurti turtą ir kelti gyvenimo standartus
•Aplinkosaugos: saugoti rūšis, gamtos išteklius ir energijos ištekliuspreserving species, natural resources, and energy resources

Įprastai šiuos tris ramsčius, turinčius daugmaž vienodą atsvarą, reprezentuoja sekanti iliustracija:

Ramsčiai nėra nepriklausomi, jie sąveikauja tarpusavyje. Sekanti iliustracija vaizduoja šį reiškinį

Daugiau informacijos ieškokite „Pirmasis kelio tunelio eksploatacijos žingsnis link tvaraus požiūrio“ PIARC, Techninis Komitetas C3.3, Seulas 2015.

Juolabiau, tokie techniniai aspektai kaip saugumas ir energijos taupymas taip pat turi būti apsvarstyti.

Po tragiškų gaisrų, kilusių Montblano Gotardo ir Tauern‘o tuneliuose, Europos Bendrija išleido ED2004/54/CE direktyvą, aktualią didinant saugumą esamuose ir būsimuose tuneliuose, kurią perėmė visos Europos valstybės. Pagrindinis dėmesys skiriamas ventiliacijai gaisro tunelyje atveju. Užduotis yra suvaldyti dūmus pasitelkiant tinkamą ventiliacijos sitemą ir sukurti saugius evakuacijos kelius žmonėms. Daugiau informacijos rasite „Sistemos ir įranga gaisro ir dūmų suvaldymui kelių tuneliuose“ PIARC, Techninis Komitetas C3.3, 2006.

Energijos ištekliai nėra beribiai, dėl to reikia atkreipti dėmesį ir į šį aspektą. Europos Bendrija rėmė šiam klausimui skirtą tyrimą. Tyrimo pagrindinis dėmesys yra petoncialus energijos suvartojimo taupymas įvairiose pramonės veiklose. Požeminiam segmentui (kasyba, tuneliai, metro, geležinkeliai ir kt.) šiai dienai apskaičiuota 3000GWh vertė. Tikslas buvo pasiekti 3% pagerėjimą ventiliatorių efektyvume ir 17.5% ventiliacijos sistemose. Pasiekus šį tikslą, būtų sutaupoma 600GWh energijos. Tyrimas buvo atliktas 2001-aisiais, prieš pat pasaulinę finansinę krizę, taigi šiandien scenarijus galėtų būti kitoks, o dėl to neatitiktų to, kas buvo prognozuojama. Daugiau informacijos rasite „Rinkos tyrimas ventiliatorių energijos efektyvumo gerinimui“ paskutinėje ataskaitoje 2001, paremta Europos Benrdijos pagal SAVE programą, projektas XVII/4.1031/Z/99-313.

Dar praktiškesnis būdas, naudojamas ir dabar, yra gyvenimo ciklo kaina [angl. the Life Cycle Cost] (LCC), kuris tapo svarbiu tunelių valdymo aspektu privačių tunelių savininkams, o taip pat ir vyriausybinėms agentūroms. Apsvarsčius bendrą įrangos gyvenimo kainą, galima pasiekti žymų energijos suvartojimo sumažėjimą; paprastai tai yra nuo 25 iki 30 metų. Daugiau informacijos rasite „Geriausia gyvenimo ciklo analizės praktika tunelių įrangai“ PIARC pranešimas 2016R01EN.

Mūsų produktai sukurti su didžiausiu įmanomu efektyvumu, ypatingas dėmesys skirtas mentės dizainui, ko pasekoje pasiektas skysčių dinamikos charakteristikų optimizavimas; specialus reversinis mentės profilis garantuoja 100% apgręžiamumą išlaikant aukšto lygio ventiliatoriaus efektyvumą. Ventiliatoriai sukurti veikti agresyvioje aplinkoje, tokioje kaip kelių tuneliai, ir pagal EN 12944-2 atitinka korozijos kategoriją C5-I.

Systemair Group prieš keletą metų įsteigė padalinį, vadinamą MRT (Metro, keliai ir geležinkeliai, tuneliai), kuris ypatingai sutelkia dėmesį į požeminės ventiliacijos verslą ir apima visus požeminius darbus.

Tunelis statybų metu: mūsų AXC ašinis ventiliatorius tiekia šviežią orą ir praretina teršalus tunelyje; sausų dulkių sutraukėjai su veiklos sertifikatu sumažina dulkių kiekį, o ypač kvarco; oro/vandens vėsintuvai, ypač karšto klimato zonose, oro temperatūrą palaiko darbuotojams priimtiname lygyje. Galimi tarptautiniai standartai, pvz. BS 6164:2011, tačiau plačiai naudojamas Šveicarijos normatyvas: Norme Suisse SN 531 196 „Ventilation des Chantiers Souterrains“, kuris apima tiek ventiliaciją, tiek dulkių valdymą.

Galutinė kelių/geležinkelių tunelių ventiliacija: mūsų AJ/AJ-TR vienkryptis/reversinis reaktyvinis ventiliatorius išilginiam vėdinimui su aukščiausiais N/kW dažniais; AXC/AXR vienkryptis/reversinis ašinis ventiliatorius pusiau skersiniam/skersiniam vėdinimui. Pilnas ventiliatorių, priešgaisrinių/viršslėginių sklendžių paketas saugiems išėjimams ir evakuacijos keliams tam, kad žmonės būtų saugiai evakuoti. Pasaulyje yra keletas standartų: Austrijos (RVS), Norvegijos (Vadovas 021), Vokietijos (RABT), Italijos (ANAS), JAV (NFPA) ir PIARC (2012R05EN) ir jie plačiai pripažįstami. Visuose šiuose dokumentuose nurodyta tiek sanitarinės, tiek priešgaisrinės ventiliacijos projektavimo tvarka.

Jei triukšmas yra svarbi problema vidaus/lauko aplinkai, mūsų inžinieriai gali atlikti garso vertinimą ir suprojektuoti tinkamus garso slopintuvus arba kitus techninius sprendimus, kurie padėtų sušvelninti galutinį triukšmo lygį.

Metro ir greitojo pergabenimo sistemos: mūsų AXC/AXR vienkryptis/reversinis ašinis ventiliatorius dvitaktėms sistemoms; AHU, garso slopintuvai, keitikliai ir visi oro paskirstymo produktai. Ypatingas dėmesys įrangai, veikiančiai gaisro atveju, kad būtų sukurti saugūs ir švarūs evakuaciniai keliai. Projektavimo metu, šiems sudėtingiems požeminiams darbams reikalinga detali skysčių dinamikos analizė, o tam yra prieinamos kelios CFD programos, pvz. SES ( These complex underground works, during the design stage, needs a detailed fluid dynamic analysis so there are several CFD programs available e.g. SES (Metro aplinkos modeliavimas [angl. Subway Environmental Simulation]), JAV.

Systemair investuoja į R&D programas ir turi vieną moderniausių tyrimų laboratorijų Europoje, kur galime atlikti oro, triukšmo, vibracijos bandymus, laikantis ISO, EN standartų; laboratoriją sertifikavo AMCA, o taip pat galima atlikti FAT bandymus, siekiant didesnės naudos klientams. MRT padalinys vadovaujasi Systemair vizija: tenkinti klientus, numatyti jų poreikius, suteikti pagalbą kiekvieną projektą paverčiant bendros naudos ir augimo galimybėmis.

Dėl daugiau informacijos susisiekite:
Frank Poppe frank.poppe@systemair.de
Angelo Vismara angelo.vismara@systemair.it
MRT@systemair.com

Sekite mus socialiniuose tinkluose
Feedback