Systemair

ES Normatyvai 327/2011 ventiliatoriams

ErP direktyvos dėka, tiriamas daugelio su energija susijusių produktų potencialas taupyti energiją ir, atsižvelgiant į jų energijos vartojimo efektyvumą, nurodoi minimalūs reikalavimai. Galiausiai, 2010-ųjų birželį, ventiliatoriams buvo nustatytos privalomos ribinės vertės.

Direktyvoje ventiliatorius apibrėžiamas kaip įrenginys, turintis antgalį, sparnuotę ir variklį, bei bet kokią valdymo elektroniką (žr. 1 pav.). Tikslas yra į Europą atgabentus produktus su bendrosiomis minimalaus efektyvumo speficikacijomis ventiliatoriams suskirstyti į kategorijas. Pirmoji minimalaus efektyvumo specifikacijų ventiliatoriams pakopa įsigaliojo nuo 2013.01.01.

Griežtesni reikalavimai nuo 2015.01.01

Antroji 327/2011 normatyvų pakopa įsigaliojo nuo 2015.01.01. Tuomet minimalaus efektyvumo reikalavimai, lyginant su limitais nuo 2013-ųjų, vėl buvo padidinti. Tai reiškė, kad produktai, neatitinkantys minimalaus efektyvumo reikalavimų, nuo 2015.01.01 nebegali būti gabenami Europos rinkai. Tai galiojo tik taip vadinamai motorizuotai sparnuotei.

1253/2014 ir 1254/2014 normatyvų pristatymas

2016-ųjų sausio 1d. Įsigaliojo kita ErP direktyvos pakopa. Ji galioja vėdinimo įrenginiams, kurių paskirtis yra pastate ar pastato dalyje pakeisti panaudotą orą lauko oru. Taip pat įskaitant ir stogo ventiliatorius, kanalinius ventiliatorius, gyvenamųjų patalpų oro vėdinimo įrenginius ir modulinius oro vėdinimo įrenginius. Šie vėdinimo įrenginiai turi tenkinti minimalų efektyvumą ir turėti bent daugiapakopį valdymą, kuris priklauso nuo instaliuotojo. Systemair teikia klientams didelę valdymo prietaisų pasiūlą.

Šiuose normatyvuose neįskaitomi vėdinimo įrenginiai, naudojami dėl saugos funkcijų (dūmų ištraukimui), o taip pat įrenginiai, skirti tokiems procesams kaip ėdrios ar aukštos temperatūros terpės ištraukimas.

„Pateikimas rinkai“ apibrėžimas

Po 1253/2014 ir 1254/2014 normatyvų pristatymo 2016-ųjų sausio 1d., Europoje draudžiama pardavinėti vėdinimo įrenginius, kurie neatitinka naujųjų reikalavimų.

Dėl ilgo laiko, reikalingo įvykdyti naują užsakymą, ir atsargų lygio, ventiliatorių gamintojai nespės iki termino pabaigos parduoti visų atsargų. Pagal teisinį apibrėžimą, išvežus oro vėdinimo įrenginį iš gamyklos, jis jau yra rinkoje. Vėdinimo įrenginiai, pristatyti klientui dar iki vertinimo datos, gali būti sumontuoti ir naudojami ir vėliau.

Kuriems ventiliatoriams tai turi įtakos?

Direktyva paveikia visų konstrukcijos tipų ventiliatorius, kurių elektros įvestis yra virš 30 W. Tokiems gamintojams kaip Systemair, tai reiškia, kad kai kuriuos modelius, su paveiktais variklio-sparnuotės įrenginiais, reikia pakeisti ir pritaikyti. Systemair ateityje nenustos siūlyti pilnų modelių serijų iš skirtingų variantų. Šiuometiniai ventiliatoriai, kuriuose jau yra įrengti EC varikliai, jau atitinka naujus reikalavimus.

Kurių ventiliatorių nepaveikė?

Nepaveikti lieka tie ventiliatoriai, kurių paskirtis suteikti apsaugą, ir kurie neįeina į tam tikrus temperatūrų intervalus. Įskaitant:
•Vienos pakopos dūmų ištraukimo ventiliatoriai, jei jie nenaudojami kasdieniam patalpų vėdinimui pagal poreikį
•Nuo sprogimų apsaugoti ventiliatoriai
•Ventiliatoriai, naudojami ėdrios terpės ištraukimui
•Ventiliatoriai transportuojantys terpes, kurių temperatūra yra aukščiau 100°C
•Ventiliatoriai skirti dirbti aplinkos temperatūroje aukščiau 65 °C

Direktyvos pristatymo metu, dauguma gamintojų taip pat patobulino šiuos variklius, net jei teisiškai jie neprivalėjo to daryti.

Taip pat yra ir normatyvai varikliams („Variklių direktyva“) – koks skirtumas?

ErP įgyvendinimo normatyvai Nr. 640/2009/EC nurodo elekrtinių variklių, o konkrečiau – IEC standartų variklių efektyvumą. Šiuose normatyvuose kalbama tik apie variklį. Nuo 2015.01.01, tik asinchroniniai varikliai, bent su IE2 efektyvumo klase (iki ir įskaitant 5,5 kW) ir nuo 7,5 kW su IE3 efektyvumo klase, gali būti paleisti į rinką. IE2 leidžiama naudoti varikliuose virš 7,5 kW, jeigu jie naudojami su greičio kontrole (pvz. su dažnio keitikliu).

IEC standarto varikliai (nuo 0.75 iki 375 kW) turėtų atitikti IE3 ar IE2+FU efektyvumo klasę nuo 2017-ųjų sausio 1d.

Sekite mus socialiniuose tinkluose
Feedback