Systemair

Ar oro užuolaida veikia labai tyliai?

Kuri oro užuolaida yra pati tyliausia? Kokio dydžio įėjimą gali uždengti oro užuolaida? Kad klientai galėtų tiksliai palyginti, visi gamintojai privalo matuoti taip pat. Tam, kad galėtumėt obuolius lyginti su kitais obuoliais, visai paprasta. Oro užuolaidų industrija pagaliau palengvino kliento apsisprendimą dėl konkrečių poreikių.

Frico yra Eurovent grupės, vadinamos „European Air Curtains“, iniciatorius, ir jų pagrindinis dėmesys yra oro užuolaidos. Kompanijos tikslas – sukurti naujas gaires. Bendrų matavimo metodų apibrėžimas, kurie leistų klientams palyginti vieną produktą su kitu, yra svarbi šio proceso dalis. Ši grupė sudaryta iš dvylikos skirtingų įmonių atstovų.

Garsas

Anksčiau, įprastas būdas išmatuoti triukšmo lygį buvo triukšmo slėgio lygis, reikšmė priklausanti nuo kambario charakteristikų ir nuo to, iš kokio atstumo nuo įrenginio buvo atliktas matavimas. Kai kurie gamintojai, tokie kaip Frico, aiškiai įvardija, kokiomis sąlygomis atliko triukšmo lygio matavimus, o tuo tarpu kiti gamintojai atliko matavimus nerealiu būdu ir teigia, kad jų triukšmo lygis yra kur kas žemesnis, nei iš tikrųjų yra.

Nuo 2017-ųjų liepos, visi gamintojai turi pranešti apie savo produktų garso galios lygį (pagal ISO 27327-2). Garso galia yra objektyvi reikšmė ir yra nepriklausoma nuo kambario charakteristikų. Tai padeda klientams lengviau palyginti skirtingus projektus vieną su kitu, ko Frico ilgai troško ir tai palaiko. Ši vertė yra didesnė už garso slėgio lygį, dalinai dėl to, kad ji remiasi kitokia logaritmų skale.

Nuo 2017m. liepos 1d. , ir garso galios, ir garso slėgio lygiai visoms oro užuolaidoms bus nustatyti Frico dokumentacijoje.

Oro srautas

Yra daugybė būdų išmatuoti oro srautą ir oro kiekį. Deja, industrijoje įprasta nepranešti apie sąlygas, kuriomis buvo gauti oro srauto duomenys. Tai lemia, kad užregistruojamos nominalios arba laisvo pūtimo vertės (kurios yra daug didesnės), kurios lyginamos su realiomis iš įrenginio išeinančiomis oro srauto vertėmis, ir produktų palyginimas tampa stipriai iškreiptas. Dabar Eurovent grupėje galioja susitarimas, kad oro srauto matavimai bus atlikti ir duomenys gaunami laikantis ISO 27327-1 labratorinių testavimo metodų, aerodinaminės veiklos vertinimui, ką Frico jau seniai daro. Tai užtikrina, kad visi gamintojai neužilgo turės pranešti apie gautas reikšmes, kurias bus galima palyginti.

Oro srauto greitis

Yra daugybė būdų išmatuoti oro srauto greitį. Oro barjero greičio ir vienodumo matavimas taip pat yra ISO standarto 27327-1 dalis. Frico jau taiko šį standartą matuojant visas savo oro užuolaidas, o matavimų rezultatus galima rasti kiekvieno produkto oro greičio profilyje. 

Pasitikėjimas

Frico bendrovė turi vieną iš moderniausių ir pažangiausių oro ir garso laboratorijų Europoje, o visi matavimai atliekami pagal ISO standartą. Mūsų produktai veikia taip, kaip mes ir prižadėjome. Eurovent dėka, dabar mūsų produktus su kitų gamintojų produktais daug lengviau palyginti.

Ola Wallander 
Produktų srities direktorius – Oro užuolaidos ir šildymas

Frico AB

Sekite mus socialiniuose tinkluose
Feedback