Systemair

Duomenų saugos apžvalga

Toliau aprašoma paprasta apžvalga to, kas nutinka su jūsų asmenine informacija apsilankius mūsų tinklapyje. Asmeninė informacija yra bet kokie duomenys, pagal kuriuos jūs galite būti identifikuotas. Detalią informaciją apie duomenų saugojimą galite rasti žemiau aprašomoje mūsų privatumo politikoje.

Duomenų rinkimas mūsų tinklapyje

Kas atsakingas už duomenų rinkimą šiame tinklapyje?
Duomenis, surinktus šiame tinklapyje, apdoroja tinklapio operatorius. Operatiriaus kontaktiniai duomenys nurodyti tinklapio privalomame teisiniame panešime.

Kaip mes renkame jūsų duomenis?
Kai kuriuos duomenis renkame, kai jūs juos nurodote patys. Pavyzdžiui, tai gali būti informacija, kurią suvedate į  kontaktinę formą. Kitus duomenis automatiškai renka mūsų IT sistemos kai apsilankote mūsų tinklapyje. Šie duomenys yra pirmine techninė informacija, tokia kaip jūsų naudojama naršyklė ar operacinė sistema, ar laikas, kada prisijungėte prie tinklapio. Šie duomenys išsaugojami iškart, kai apsilankote tinklapyje.

Kam mes naudojame šiuos duomenis?
Dalis duomenų yra naudojami tam, kadd būtų užtikrintas tinkamas tinklapio funkcionavimas. Kiti duomenys gali būti naudojami tam, kad išsiaiškintume, kaip lankytojai naudojami tinklapiu.

Kokias teises turite savo duomenų atžvilgiu?
Jūs visada turite teisę reikalauti informacijos apie jūsų kaupiamus duomenis, jų kilmę, gavėjus ir kaupimo tikslą be jokio papildomo mokesčio. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad jie būtų pataisyti, užblokuoti ar ištrinti. Jei turite papildomų klausimų dėl privatumo ir duomenų saugojimo, galite susisiekti su mumis bet kuriuo metu mūsų adresu, nurodytu teisiniame pranešime. Žinoma, taip pat galite pateikti nusiskundimą kompetetingai reguliavimo institucijai.

Duomenų saugojimas

Šio tinklapio operatoriai labai rimtai žiūri į jūsų asmeninius duomenis. Jūsų asmeninė informacija yra konfidenciali ir ją naudojame pagal teisės aktuose nurodytas duomenų apsaugos taisykles ir pagal šią privatumo politiką. Naudojantis šiuo tinklapiu, bus kaupiama įvairi informacija. Asmeninė informacija, tai bet kokie duomenys, pagal kuriuos jus galima identifikuoti. Ši privatumo politika paaiškina, kokią informaciją mes renkame ir kam ją naudojame. Ji taip pat aiškina, kaip ir tokiu tikslu tai daroma. Atkreipkite dėmesį, kad duomenims, kurie siunčiami internetu (pvz. elektroniniu paštu), gali būti taikomi saugumo pažeidimai. Visiška jūsų duomenų apsauga nuo trečiųjų asmenų prieigos nėra užtikrinta.

Pranešimas apie Šalį, atsakingą už šį tinklapį

Šalis, atsakinga už duomenų apdorojimą šiame tinklapyje yra:

Systemair Group
Industrivägen 3
Skinnskatteberg, Švedija
Telefonas: +46-222-440 00
El.paštas: mailbox@systemair.se

Atsakingoji šalis yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris pats vienas, ar su kitų pagalba, sprendžia apie asmeninių duomenų (vardai, el.pašto adresai ir t.t.) apdorojimo tikslus ir būdus.

Sutikimo apie jūsų duomenų apdorojimą atšaukimas

Daugelis duomenų apdorojimo procesų yra galimi tik su jūsų sutikimu. Galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu visam laikui. Paprastas elektroninis laiškas su šiuo prašymu yra pakankama sąlyga. Duomenys, apdoroti iki tokio laiško gavimo, vis tiek gali būti teisiškai apdorojami.

Sekite mus socialiniuose tinkluose
Feedback