Europos bendrijos Ekologinio projektavimo direktyva

Šia direktyva siekiama sumažinti poveikį aplinkai dar energiją vartojančių produktų projektavimo stadijoje.

Didėjant elektros energijos vartojimui visame pasaulyje didėja ir CO2 emisija į mūsų atmosferą. Anglies dvideginio (CO2) perteklius daro neigiamą įtaką mūsų planetos klimatui. Kyoto protokolas buvo sukurtas kaip priemonė pažaboti šį fenomeną, tai susitarimas, kuris buvo pritaikytas ir pasirašytas Europos bendrijų narių dar 1997 metais. Pagrindinis protokolo tikslas yra sumažinti CO2 emisiją iki 2020 net 20%, o kadangi elektros varikliai suvartoja 30 – 40% pasaulyje pagamintos elektros energijos tai yra akivaizdi niša su didžiausiu potencialu siekiant sutaupymų.

Siekdama sumažinti elektros įrenginių energijos suvartojimą, Europos Bendrija (EB) pristatė naujus teisinius reikalavimus - ekologinio projektavimo standartus – kuriais bus siekiama pašalinti mažiausiai energetiškai efektyvius produktus iš rinkos. Tai ambicingo ir svarbaus plano dalis kuri padės įgyvendinti EB 2020 metų energetikos ir klimato tikslus. Naujas ekologinio projektavimo standartas taikomas visiems su energijos vartojimu susijusiems gaminiams, nustato produkto kategorija: Vėdinimo įrenginiai.

Systemair įranga ir ekologinis projektavimas

Ekologinio projektavimo direktyva 1253/2014 įsigaliojo nuo 2016 metų sausio 1 dienos ir minimalūs šios direktyvos reikalavimai didės laipsniškai. Pirmasis reikalavimų lygmuo galios nuo 2016 metų sausio 1 dienos, antrasis lygmuo nuo 2018 metų sausio 1 dienos ir trečiasis lygmuo įsigalios nuo 2020 metų sausio 1 dienos.

Ekologinio projektavimo direktyvą 1253/2014 dėl vėdinimo įrenginių kuriems nustatyti minimalūs reikalavimai, susiję su šilumos atgavimo efektyvumu, ventiliatorių efektyvumu, SFP (ventiliatorių specifinės galios koeficiento) vertėmis ir bendro vėdinimo įrenginių eksploatavimo, kurių visiems privalu laikytis.

Taip pat yra keliami papildomi reikalavimai techninei vėdinimo įrenginių dokumentacijai, kuriuos Systemair, kaip įrenginių gamintojas turi pateikti vartotojui. Vykdant šiuos reikalavimus ir palengvinant darbą klientui Systemair jau pradinėje įrenginių parinkimo stadijoje vartotojui pateikia visų ekologinio projektavimo skaičiavimų vertes ir informuoja klientą ar vertės atitinka visų 3 lygių reikalavimus, taip pat atsakingai prisiima atsakomybę tobulindama ir kurdama naujus Ekologinio projektavimo standartus atitinkančius produktus.

×
×
×
×
×
×
×