Gamykla Ukmergeje

      

Projektas „Vėdinimo įrangos gamyklos statyba Ukmergėje“ sėkmingai įgyvendintas

UAB „Systemair“- pasaulinės vėdinimo įrangos gamyklos lyderės Systemair grupės dukterinė įmonė Lietuvoje, kurios didžiąją veiklos dalį sudaro įrangos gamyba ir eksportas. Gamykla Lietuvoje įsikūrė 2005m., o 2011m. įmonė sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Vėdinimo įrangos gamyklos statyba Ukmergėje“ (Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-05-V-01-003) ir įsikūrė naujoise patalpose. Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Invest Lt+“. Projektą bendrai finansavo Europos regioninės plėtros fondas bei Lietuvos Respublikos biudžetas. Projekto reikmėms skirta paramos lėšų suma sudarė 4,96 mln.Lt. Bendra projekto vertė - 14,99 mln. Lt.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įkurta 7734,2 kv.m nauja vėdinimo įrangos gamykla bei įsigytas pilnas gamybinės įrangos kompleksas: automatinis lakštinio plieno sandėliavimo ir transportavimo įrenginys- 1 vnt, štampavimo staklės su automatiniu padavimu ir žirklėmis- 2 vnt, automatinės lankstymo staklės- 1 vnt.

Įkūrusi gamyklą, įmonė pradėjo vykdyti naujų produktų gamybą, tarp kurių galima išskirti - naujos kartos šilumos susigrąžinimo įrenginius bei kitus naujus gaminius, ko pasekoje išaugo įmonės pardavimai į esamas bei naujas rinkas. Naujos, modernios, atitinkančios pagrindinius saugos bei gamybos efektyvumo reikalavimus, įrangos įsigijimas įmonei taip pat suteikė galimybę pradėti gaminti kokybiškesnę produkciją bei sutaupyti gamybos kaštus, kas savo ruoštu sukurė konkurencinį pranašumą kitų įmonių atžvilgiu.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas turėjo didelės reikšmės ne tik pačiai įmonei (ženkliai padidėjo įmonės gamybinės apimtys), bet ir prisidėjo prie bendro Lietuvos ūkio augimo, nes buvo sukurtos naujos darbo vietos, pradėti gaminti didesnės pridėtinės vertės produktai, turintys aukštesnį technologinį pranašumą.

Dabar gamyklos plotas yra ~15,000 m2. Vertinant įmonės veiklos perspektyvas, įmonė ir toliau ketina investuoti į plėtrą, vykdyti naujų produktų gamybą, kurti naujas darbo vietas. Projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis padės įmonei ir toliau sėkmingai siekti numatytų tikslų.

 

×
×
×
×
×
×
×