Įgyvendinti projektai

        

 UAB „SYSTEMAIR” DIDINA SAVO VEIKLOS EFEKTYVUMĄ, INVESTUODAMA Į VERSLO VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMĄ

 UAB ,,Systemair“ yra tarptautinės kompanijos dalinys, kuris sparčiai plečia gamybinius pajėgumus Lietuvoje. Bendra UAB ,,Systemair“ grupės apyvarta per paskutinius fiskalinius metus sudaro daugiau nei 350 milijonų eurų ir turi maždaug 1900 darbuotojų. Nuo 1974 metų UAB ,,Systemair“  kasmet didina savo apyvartą, kartu užtikrindama pelno augimą. Įmonė taip pat didina pardavimus bei darbuotojų skaičių. Įmonės gaminiai pasiekia skirtingas pasaulio šalis. Įmonė padidino savo gamybines patalpas ir įsigijo specializuotos įrangos naujų, sudėtingesnių gaminių gamybai.

2014 metų lapkričio mėnesį UAB „Systemair“ sėkmingai baigė įgyvendinti projektą „Pažangių vadybos metodų diegimas įmonėje" (Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-220) pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Procesas Lt“.

Projektas buvo bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto reikmėms skirta paramos lėšų suma 107 000,00 Lt, tai sudarė 50 proc. projekto išlaidų.

Pagrindinis projekto tikslas – įdiegti kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 standartą, aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001 standartą bei LEAN metodais pagrįstą integruotą veiklos procesų valdymo sistemą. Tuo tikslu buvo perkamos konsultavimo, darbuotojų mokymo, sukurtų procedūrų auditavimo paslaugos. Bendra projekto trukmė - 18 mėnesių. Projekto metu buvo siekiama ženkliai sumažinti veiklos sąnaudas skirtingose procesuose ir taip padidinti įmonės veiklos efektyvumą, lankstumą bei konkurencingumą. Tai leidžia įmonei gaminti sudėtines oro tiekimo ir šalinimo sistemas bei savarankiškai koordinuoti tokių sistemų galutinius diegimo projektus Baltijos šalyse. Taip pat didina apyvartą, eksporto pajamas bei sukuriamą pridėtinę vertę. Europos regioninės plėtros fondo paramos lėšos leido įmonei greičiau įgyvendinti projektą bei išplėsti veiklų apimtį. UAB ,,Systemair“ ir toliau dirba pagal šiuos standartus ir pastoviai atnaujina savo veiklą pagal šias sistemas. 2016m. įmonė taip pat buvo tikrinima ir atnaujino pažymėjimą jog atitinka ISO 9001 ir ISO 14001 standartus.

×
×
×
×
×
×
×