Systemair

Διαφορικά συστήματα πίεσης για τις σκάλες

Σημαντικό για τη διάσωση ζωής και τη γρήγορη καταπολέμηση της πυρκαγιάς

Στη περίπτωση πυρκαγιάς, όχι μόνο τους ανθρώπους που διαφεύγουν αλλά τα τοξικά αέρια αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή. Επίσης θέτουν σε κίνδυνο τους διασώστες και παρεμποδίζουν το έργο τους. Για το λόγο αυτό, τα ηλεκτρονικού χειρισμού συστήματα υπερπίεσης φέρνουν μια νέα διάσταση στη πυροπροστασία. Με έναν απλό διακόπτη, οι υπηρεσίες πυρκαγιάς μπορούν να θέσουν τους ανεμιστήρες προσαγωγής στη μέγιστή ισχύ, μειώνοντας την ανάγκη χρησιμοποίησης φορητών ανεμιστήρων, ή καθιστώντας τους αχρείαστους. Αυτό σημαίνει πως τα ηλεκτρονικά συστήματα υπερπίεσης δεν υποστηρίζουν απλώς την αυτοδιάσωση των ατόμων, αλλά προσφέρουν επιπλέον προστασία ενάντια στα αέρια του καπνού για τους πυροσβέστες, ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Προσφέρουν καθαρή ορατότητα και καθιστούν γενικά δυνατή τη διάσωση από τη φωτιά γρηγορότερη. 

  

Η Systemair είναι η κορυφαία εταιρία σε ότι αφορά το συνδυασμό κινητήρων τεχνολογίας EC και τεχνολογία χειρισμού μετατροπέα συχνότητας. Ένα αεροστεγές κτήριο με χαμηλή διαρροή θέτει υψηλότερες ανάγκες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων απαγωγής καπνού. Όταν σχεδιάζεται ένα σύστημα υπερπίεσης, οι ανεμιστήρες απαγωγής αέρα που χρειάζονται για την απαγωγή του καπνού σε εσωτερικά φρεάτια εξαερισμού παίζουν σημαντικό ρόλο. Με την ενοποίηση των δύο συστημάτων - απαγωγής καπνού και υπερπίεσης - στα πλαίσια ενός λειτουργικού συνολικού σχεδίου είναι η τελευταία εξέλιξη από τη Systemair. 

Πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών συστημάτων υπερπίεσης

  • Ταχύτερη αυτοδιάσωση: Τα κλιμακοστάσια διαφυγής από τη πυρκαγιά προτείνονται ακόμα και αν επιτρέπονται άλλες διατάξεις διαδρομών για διαφυγή και διάσωση. Η εκκένωση των ανθρώπων είναι ταχύτερη μέσω κλιμακοστασίων χωρίς καπνό ή κλιμακοστασίων με λιγότερο καπνό - το ρίσκο πανικού μπορεί να μειωθεί. 

  • Ταχύτερη διάσωση από άλλους: Στα ηλεκτρονικά συστήματα υπερπίεσης, η προσαγωγή αέρα από τους ανεμιστήρες μπορεί να αλλάξει στο μέγιστο όγκο αέρα από έναν διακόπτη των πυροσβεστών. Αυτό επιτρέπει την απώθηση και την απομάκρυνση του καπνού, ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες. Η πίεση στο κλιμακοστάσιο υπερβαίνει τον περιορισμό των προτύπων, και μια χρονοβόρα εγκατάσταση φορητών ανεμιστήρων, που επιτρέπουν μια πιο καθαρή εικόνα, σε πολλές περιπτώσεις είναι αχρείαστη. 

  • Περισσότερη ευελιξία κατά τις εργασίες πυρόσβεσης: Οι φορητοί ανεμιστήρες που τοποθετούνται στην είσοδο του κτηρίου μπορούν να γίνουν μια "παγίδα κινδύνου" για τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης. Με το Διαφορικό Σύστημα Πίεσης της Systemair, οι ανεμιστήρες αυτοί δεν χρειάζονται. 

  • Υψηλότερη ασφάλεια για τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης: Οι υψηλές ταχύτητες αέρα συνδυασμένες με τον ηλεκτρονικά ελεγχόμενη αερισμό μειώνουν τη συγκέντρωση εύφλεκτων αερίων και θερμού αέρα στη ζώνη της φωτιάς. Έτσι μειώνεται το ρίσκο της πυρκαγιάς να επιστρέψει πίσω και οι καθυστερεί την ανάφλεξή της. 

  • Μεγαλύτερη προστασία για το κτήριο: Με τη δυνατότητα της παράκαμψης της καθορισμένης πίεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα υπερπίεσης, δίνεται η δυνατότητα γρηγορότερης πρόσβασης στους πυροσβέστες. Έτσι μειώνονται οι ζημιές από τη πυρκαγιά οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να εκτιμηθούν από την ασφάλεια. 

  • Αξιοπιστία: Τα ηλεκτρονικά συστήματα υπερπίεσης δεν επηρεάζονται απο τα φορτία αέρα, της κάλυψης του χιονιού ή τις αλλαγές πίεσης εξαιτίας του ψυχρού ή θερμού αέρα προσαγωγής. 

  • Μείωση στα κόστη κατασκευής: Δεν απαιτούνται ανοίγματα για τις εξόδους του αέρα. Διαφράγματα ελέγχου και επιπλέον εξοπλισμός προστασίας για το καιρό είναι συνήθως μη απαραίτητα. 

  • Μείωση στα κόστη λειτουργίας: Χωρίς πολύπλοκη προσαρμογή ή καθάρισμα των μηχανικών διαφραγμάτων ελέγχου. 

  • Σταθερή ακρίβεια κατά το κύκλο ζωής: Τα ηλεκτρονικά συστήματα υπερπίεσης αυτόματα αντισταθμίζουν τις πιθανές διαρροές λόγω της κανονικής φθοράς του κτηρίου. 

  • Αρχιτεκτονική ελευθερία: Πολύ μεγάλες τερματικές συσκευές αέρα ή ψηλοί ανεμιστήρες οροφής δεν απαιτούνται. 

 

Διαβάστε περισσότερα για τα συστήματα διαφορικής πίεσης

Διαδικτυακός κατάλογος

Βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα στον διαδικτυακό κατάλογο.

 

Ακολουθήστε μας στο δικό μας
κοινωνικά δίκτυα
Feedback