EC-fläktar är ekonomiska och pålitliga

Genom att använda banbrytande teknik på ett intelligent sätt går fläktmotorerna alltid optimalt. Alla våra fläktar i den här foldern är utrustade med toppmoderna EC-motorer med integrerad elektronisk styrning. Fördelarna är många. Läs vidare så vet du vilka.

Systemairs EC-fläktar är perfekta när du vill kombinera bra ekonomi, effektiv energianvändning och enkel hantering. Fläktarna drivs av energisnåla motorer med elektronisk styrning som gör att motorn alltid arbetar optimalt. En utmärkt lösning för behovsstyrda ventilationssystem. EC-motorer är permanentmagnetmotorer där den gamla mekaniken har ersatts av intelligent elektronik som alltid levererar rätt mängd ström, i rätt riktning och vid rätt tidpunkt för exakt varvtalsreglering. Våra EC-motorer har låg ljudnivå i hela reglerområdet och de har lång livslängd tack vare mindre temperaturskiftningar och lägre slitage. EC-motorer med integrerad elektronisk styrning anpassar sig steglöst och snabbt till behovet av luftflöde. De reducerar energiförbrukningen kraftigt jämfört med konventionella AC-motorer, speciellt vid varvtalsreglering, och har betydligt högre verkningsgrad.

De största fördelarna med EC-motorer från Systemair:

1. Upp till 90 % högre verkningsgrad än
konventionella motorer
2. Högre effektivitet i hela reglerområdet
3. Lägre energiförbrukning ger lägre energikostnader
4. Lägre energiförbrukning minskar CO2-utsläppen och minskar påverkan på den globala uppvärmningen
5. Lätt att hantera
6. Lång livslängd
7. Låg ljudnivå i hela reglerområdet
8. All regler- och skyddselektronik är integrerade i motorn
9. Enkel elanslutning
10. Ingen strömförlust eller ökad ljudnivå vid start

EC-Vent ökar energieffektiviteten och höjer inomhusluften till nya nivåer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in turpis vitae ante convallis tincidunt. Duis nulla magna, pretium et aliquet sed, sollicitudin vel augue. Läs mer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in turpis vitae ante convallis tincidunt. Duis nulla magna, pretium et aliquet sed, sollicitudin vel augue.

Energieffektiv ventilation för sunda hus

Fastigheter står för cirka 40 procent av den totala energian- vändningen i Europa. En stor del av denna energi går åt till ventilation och till värmeförluster när uppvärmd luft släpps ut och ersätts med kall luft

Ett av målen för EU:s klimat- och energipolitik är att öka energieffektiviteten med 20 procent till år 2020. För att nå målet kommer reglerna att skärpas för både befintliga fastigheter och nybyggnationer. Ett exempel på hur målen ska nås är att bygga lågenergihus utan traditionella värmesystem. Det är välisolerade och mycket lufttäta hus, vilket ställer höga krav på effektiv ventilation med värmeåtervinning. Ett annat exempel är att förbättra energieffektiviteten i befintliga byggnader. 90 procent av värmeförlusten kan återvinnas genom att installera ett till- och frånluftsystem. Under många år har vi utvecklat effektiva luftbehandlingsaggregat med energiåtervinning och fläktar med EC-teknik för att minimera energianvändningen. Vårt produkt- sortiment fyller dagens och morgondagens krav.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam in turpis vitae ante convallis tincidunt. Duis nulla magna, pretium et aliquet sed, sollicitudin vel augue.

Vi erbjuder dig det bästa utbudet av EC-fläktar

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Runda kanalfläktar:

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

Multiboxar:

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum

Boxfläkt:

Takfläktar:

lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum
lorem ipsum