Systemair

Säästä energiaa tarpeenmukaisella ohjauksella

Tarpeemukaan ohjattu ilmanvaihto on tehokas väline, jolla voidaan vaikuttaa erilaisiin ilmaston olosuhteisiin kuten lämpötila, kosteus, haitalliset orgaaniset yhdisteet (VOC), hiilidioksidi tai hiukkassisältö jne. Useiden vuosien ajan on hyvään ja laadukkaaseen sisäilmaan päästy suurissa tiloissa, julkisissa rakennuksissa, toimistoissa, urheiluhallissa, sairaaloissa, kouluissa jne. Perinteisesti korkea huoneilmanlaatu on saavutettu jatkuvalla suurella ilmanvaihtomäärällä. Energiakustannusten ja rakennusmääräysten (EPBD) sekä energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävien tuotesuunnittelua koskevien direktiivien vuoksi tarpeenmukaan kontrolloidusta ilmanvaihdosta on tullut enenevässä määrin uusi trendi teollisuudessa käytettäessä muuttuvia ilman volyymi-järjestelmiä.

Jatkuvan ilmamäärän (CAV) järjestelmät on räätälöity käyttäjäsegmenttiin, jossa erityinen ilmanvaihto/olosuhteet ovat etusijalla energiaan nähden. Tästä esimerkkinä ovat mm. eräät terveydenhuollon tai teollisuuden osa-alueet tai hätä-tuuletukset.

Nykyisten tuotteiden laadun ja standardien kanssa ei ole mitään syytä, miksi ilmanvaihtoa ei voida räätälöidä tarpeeseen soveltuvaksi. Tavoitteena on käyttää vain niin paljon energiaa, kuin vaaditaan tuottamaan korkealaatuista ilmaa, jotta täytetään huoneiden ilmanvaihtoa koskevat vaatimukset kullakin hetkellä. Käyttämällä riittävästi taloudellisia resursseja, insinööritekniikkaa, asennuksia, automaatiota ja kunnossapitoa pystytään tuottamaan tehokas, automatisoitu tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä.

Tähän Systemair on suunnitellut tämän tarpeenmukaisen tuotevalikoiman.

Systemair tarkoittaa aina laatua ja tehokkuutta. Uusi AIAS-järjestelmämme tehostaa tarpeenmukaan ohjattavan ilmanvaihdon tehokkuuden korkeammalle tasolle. Käytetään vain niin paljon energiaa kuin vaaditaan tuottamaan korkealaatuista ilmaa, jotta täytetään huoneiden ilmanvaihtoa koskevat vaatimukset kullakin hetkellä. Käytetään vain niin paljon taloudellisia resursseja, insinööritekniikkaa, asennuksia, automaatiota ja kunnossapitoa, jotta pystytään tuottamaan tarpeellinen ilmanvaihto.

AIAS on esiohjelmoitu, helposti konfiguroitava ja toimiva ohjausjärjestelmä energiankulutuksen optimoimiseksi tarpeeseen perustuvissa rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmissä, joissa on vaihtelevan ilmavirran (VAV) säätimet. Myös muut ilmanvaihtojärjestelmäparametrit, kuten järjestelmän staattinen paine, kanavaan kohdistuva kohina, ohjaus- ja terminaali-ilmanvaihtoelementit paranevat toiminnan optimoituessa AIAS:lla.

AIAS:n vakio- ja peruspaineohjausjärjestelmistä erottuu sillä, että se saavuttaa alimman järjestelmän paineen seuraamalla jatkuvasti VAV-säätöpeltiä ja asettaa sen avautumaan ja säätämään tarvittavaa ilmavirtaa pyrkien jatkuvasti vähentämään järjestelmän paineita.

Alentamalla järjestelmän painetta emme ainoastaan hyödy alhaisemmista energiakustannuksista vaan myös VAV-säätöpellin ilmavirran hallinnan aiheuttama kohina alentuu.

Tässä on muutamia AIAS:n ainutlaatuisia toiminnan ominaisuuksia:

  • Erillinen puhaltimen tehon optimointi syöttö- ja poistopuhaltimelle yhdellä AIAS "Combox" -ohjausyksiköllä
  • Jopa 30 erillistä huonetta tai vyöhykkettä, joissa on VAV-ohjaus/Avoin-järjestelmäarkkitehtuuri
  • Voidaan liittää lähes rajoittamaton määrä AIAS "Combox" -ohjausyksiköitä
  • Puhaltimen tehon pienentäminen minimiin, joka voi kattaa ilmanvaihdon tarpeen.
  • Tallennustoiminto, kalenteri/aikataulun mukainen toiminta
  • Web-käyttöliittymä, etähallinta

Richard Beitmirza
Business Development, IAQ Systems

Follow us on our social channels
Feedback