Systemair

Kuinka hiljainen on ilmaverho?

Mikä on hiljaisin ilmaverho? Kuinka suuren sisäänkäynnin ilmaverhon kattaa? Jotta asiakkaat voivat tehdä tarkkoja vertailuja on kaikkien valmistajien mitattava samalla tavalla. Jotta pystyt vertailemaan omenoita omenoiden kanssa, yksinkertaisesti. Ilmaverho teollisuus on nyt tehnyt vertailemisesta helpompaa, jotta asiakas voi tehdä tarpeidensa mukaan hyviä valintoja.

 

Frico on aloitteentekijänä Eurovent-ryhmässä nimeltä "European Air Curtains", joka keskittyy ilmaverhoihin. Sen tarkoituksena on kehittää uusia suuntaviivoja. Tärkeä osa tätä on määritellä yhteiset mittausmenetelmät, joiden avulla asiakkaat voivat vertailla tuotteita keskenään. Ryhmään kuuluu edustajia kahdestatoista eri yrityksestä.

Ääni

Aiemmin normaali tapa ilmaista äänitaso oli äänenpainetaso, arvo, joka riippuu huoneen ominaisuuksista ja siitä, kuinka kaukana tuotteesta mittaus on tehty. Jotkut valmistajat, kuten Frico, ovat selkeästi määritelleet edellytykset, joiden mukaan äänitasot mitattiin, kun taas muut valmistajat ovat käyttäneet mittauksia, jotka on toteutettu epärealistisella tavalla ja ovat voineet osoittaa alhaisempia äänitasoja kuin mitä todellisuudessa oli.

Heinäkuusta 2017 lähtien kaikki valmistajat raportoivat tuotteistaan äänitehotasot (ISO 27327-2). Ääniteho on objektiivinen arvo, se ei ole riippuvainen huoneen ominaisuuksista. Tämän ansiosta asiakkaat voivat helpommin vertailla eri tuotteita toisiinsa, mitä Frico on jo pitkään halunnut ja tukenut. Tämä arvo on korkeampi kuin äänenpainetaso, johtuen osittain siitä, että äänenpainetaso perustuu eri logaritmiseen asteikkoon.

1. heinäkuuta 2017 lähtien sekä ilmaverhojen äänitehotasot että äänenpainetasot määritellään Fricon dokumentaatioissa.

Ilmavirta

Ilmamäärän ja ilman tilavuuden mittaamiseen on monia erilaisia menetelmiä. Valitettavasti teollisuudessa on yleistä, ettei se ilmoita niitä olosuhteita joissa mittaustiedot on mitattu. Tämä johtaa nimellis- tai vapaapuhallusarvoihin (jotka ovat paljon korkeammat) verrattuna raportoitujen ja laitteen ilmavirtauksen todellisiin arvoihin, mikä antaa harhaanjohtavan vertailun. Eurovent-ryhmä on nyt sopinut ilmavirran mittaamisesta ja siten ilmavirtaustietojen saamisesta ISO-standardin 27327-1 mukaiset laboratorio menetelmät aerodynaamisen suorituskyvyn testaamiseen, mitä Frico on tehnyt pitkään aikaan. Näin varmistetaan, että kaikki valmistajat raportoivat pian vertailukelpoisia arvoja.

Ilman nopeus

Ilman nopeuden mittaamiseen on useita erilaisia tapoja. Ilmasulkujen nopeuden ja yhdenmukaisuuden mittaus on myös osa ISO-standardia 27327-1. Frico on jo aloittanut tekemään mittauksia kaikkiin sen ilmaverhoihin tämän standardin mukaisesti, tulokset löytyvät jokaisen tuotteen ilmanopeusprofiilista. 

Itsevarmuus

Fricolla on yksi Euroopan nykyaikaisimmista ja edistyneimmistä ilma- ja äänilaboratorioista, joka auttaa meitä mittaamaan ISO-standardin mukaisesti. Tuotteemme tekevät sen, mitä lupaamme niiden tekevän. Euroventin kanssa tehdyn työn ansiosta on nyt myös helpompi vertailla tuotteitamme muiden valmistajien tuotteiden kanssa.

Ola Wallander 
Product Area Director - Air Curtains and Heating

Frico AB
 

Follow us on our social channels
Feedback