Systemair

Kattavaa paloturvallisuutta korkeissa rakennuksissa

Muuttujien laskeminen on vaikeaa monimuotoisuuden vuoksi​​

 

Baselin keskustassa sijaitsevalla Grosspeter-tornilla on kaikki edellytykset siihen, että siitä tulee uusi maamerkki Reinin metropoliin. Rakennusta, joka on lähes 80 metriä korkea, tullaan käyttämään moniin eri tarkoituksiin:
10 000 m2 tullaan käyttämään toimistoihin ja muihin kaupallisiin tiloihin. Rakennukseen tulee hotelli ja monikerroksinen maanalainen pysäköintialue.
Tämä edellyttää erityisen korkeita standardeja ilmanvaihdon suunnittelulle sekä savunpoistolle että paloturvallisuudelle.
Lisää haasteita luo se, että toimistotiloja vuokraaville on tarjottava joustavat pohjaratkaisut sekä muunneltavat sisätilat. Erityisesti tulipalon sattuessa savunpoistojärjestelmä on suunniteltava siten, että se toimii luotettavasti riippumatta sisäisistä pohjaratkaisuista mahdollistaen savuttoman poistumisreitin rakennuksesta.

"Interventio savunpoisto" maanalaiselle pysäköinnille

Maanalainen parkkipaikka, jossa on sprinklerijärjestelmä, on jaettu neljään palo-ovilla varusteltuun palo-/savunpoisto-osaan. Savu poistetaan mekaanisesti näistä osista katon kautta kahdeksankertaisella ilmakeskuksella käyttäen samanaikaisesti luonnollista ilmavirtaa raitisilman korvaamiseksi.

Tavoitteena on ”interventio savunpoisto”. Tämä mahdollistaa käyttäjien välittömän evakuoinnin ja palomiesten nopean toimintavalmiuden parkkipaikalla.

Parkkipaikkojen mekaanisten savun- ja lämmönpoistolaitteiden asennukseen sisältyy vaaditut puhaltimet, äänenvaimentimet ja savunpoistoventtiilit (raitisilmanvaihto ja poistoilma) sekä oikeanlainen varoitusjärjestelmä, johon sisältyy CO- ja NO2-anturit ja selkeät varoitusmerkit. Puhaltimien tulee olla sertifioituja EN 12101-3 mukaisesti 120 minuuttia 400 °C:n lämpötilassa.

Luotettava laskenta on vaikeaa

Tornin paloturvallisuuskonseptin ytimessä on poistumisteiden savunpoistojärjestelmä lukitusvyöhykkeillä. Molemmat ylläpitävät aktiivisesti ylipainetta. Ulosvirtaus, palokuntahissi ja raittiinilman vaihtuvuus kahden matkustajahissin kautta täydentävät konseptia. Ulosvirtaus saavutetaan käyttöalueella olevilla savunpoistoventtiileillä, joita tuetaan katolla olevalla puhaltimella. Lisäksi paine-ero estää savun uudelleen kerääntymisen portaikkoon.

Erityinen haaste savunpoistojärjestelmän suunnittelussa Grosspeter-tornissa oli lukuisten muuttujien määrä tulipalon aikana:

  • kumulatiiviset ilmavuodot ulkoseinistä, vuodot hissin ovien läpi
  • pohjakerroksien ovet, jotka ovat avoinna tulipalon sattuessa
  • käyttöalueiden ja poistumisteiden välinen painesuhde.

Reiner Kelch, Systemairin savupoistojärjestelmien järjestelmä- ja sovellusohjaaja, sanoo: ”Monet muuttujat ja niiden vuorovaikutukset tekevät lähes mahdottomaksi luotettavien laskelmien tekemisen edes integraalien avulla, kuitenkin turvamarginaalien ansiosta voidaan yksinkertaistukset yleisesti toteuttaa. Taloudellisten seikkojen huomioiminen tälläisissä tapauksissa tekee valmistajan käytännön laaja-alainen kokemuksen yhä tärkeämmäksi.

Tyypillinen esimerkki on asentaa erityinen ilmaverho suljetun alueen ja kellarin oven välille. 10 Pa:n paine-eron ansiosta tämä estää tulipalon savukaasujen pääsyn tilaan - vaikka pääsisäänkäynti olisi pysyvästi auki. Tämä on huomattavasti kustannustehokkaampi ratkaisu, kuin suurien ilmansyöttöpuhaltimien asentaminen, jotka muutoin olisi tarpeellisia.

Projekti:                       Grosspeter Torni, Basel, Sveitsi

Konsepti:                     Paloturvallisuuskonsepti korkeisiin toimistorakennuksiin

Palvelu:                       Mekaaniset savun- ja lämmönpoistojärjestelmät

Tuote:                          AXC 560 (F) ja 1250 (F) puhaltimet, vaimentimet, savunpoistoventtiilit

Suunnittelu:                 Gruner Gruneko AG, Basel, Sveitsi

Toteutus:                     Meier-Kopp AG, Reinach, Sveitsi

Follow us on our social channels
Feedback