Systemair

Uusi suodatinstandardi

ISO 16890 korvaa EN 779

Tammikuusta 2017 lähtien uusi globaali testausstandardi ISO 16890 suodatintestauksesta ja arvioinnista korvaa aiemman standardin EN 779 ja on ainoa voimassa oleva suodatinstandardi heinäkuusta 2018 alkaen.

 

ISO 16890 on uusi ilmansuodattimien testausmenetelmä

Vertailu standardiin EN 779

Tämä uusi ilmansuodatinelementtien arviointimenetelmä määritetään hiukkastyyppien PM1, PM2,5 ja PM10 osalta, joita WHO (Maailman terveysjärjestö) ja ympäristöviranomaiset käyttävät myös arviointiparametreina.

 

Uusi standardi luokittelee suodattimet 4 ryhmään

ISO 16890 määrittelee testausmenettelyt ja luokitusjärjestelmän yleisissä ilmanvaihtokoneissa käytettäville ilmansuodattimille. Tämä uusi standardi tarjoaa ensimmäistä kertaa mahdollisuuden globaalille yhdenmukaistamiselle, se ajaa nykyisten Yhdysvalloissa ja Euroopassa hallitsevien standardien (ASHRAE 52.2 ja EN779: 2012) korvaamista.

Merkittävimmät erot ISO 16890 ja olemassa olevien standardien välillä

  • Uusilla testausmenetelmillä jäljitellään tarkasti reaalimaailman suodattimen suorituskykyä.
  • Luokittelujärjestelmä tunnistaa suodattimen suorituskyvyn, joka perustuu kolmeen erilaiseen hiukkaskokoon <1μm, <2,5μm ja <10μm.
  • Uuden standardin mukaiset uudet testimenetelmät ovat monin tavoin entistä vaativampia kuin aikaisemmat menetelmät. Tämä johtaa suodattimen suurempaan suorituskykyyn, jonka johdosta sisäilman laatu on parempi mikä parantaa ihmisten terveyttä.

Miksi uusi standardi?

Systemairilla muutetaan suodattimien määritelmät uuden standardin mukaisiksi. Alla olevassa taulukossa on esitetty tavallisimmat vanhan EN 779 –standardin mukaan määritellyt suodattimet sekä niitä vastaavat uuden ISO 16890 standardin määritelmät. Alta löytyy myös linkki dokumenttiin, jossa uusi ISO 16890 standardi esitellään perusteellisemmin.

 

Tavallisimmat suodatin vaihtoehdot

Follow us on our social channels
Feedback