Systemair

Ilmanvaihtokoneet (AHU) muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettuun ilmanvaihtoon; (NRVU)>250 [m3/h]

 

Mitä se tarkoittaa?

BVU (kaksisuuntainen ilmanvaihtokone): ilmanvaihtokoneita, joita käytetään tasapainotetussa ilmanvaihtojärjestelmässä, rakennuksessa (tuloilman puhaltimet ja poistoilman puhaltimet) on varustettu lämmöntalteenottolaitteella (HRS) ja joissa on suodattimet sekä tulo- että poistoilmalle.

UVU (yksisuuntainen ilmanvaihtokone): ilmanvaihtokoneita, jotka ovat osa hybridi-ilmanvaihtojärjestelmää (puhaltimet yhdistettynä luonnolliseen tuloon tai poistoon), on täytettävä staattisen puhaltimen vähimmäistehokkuus, tulopuolella F7-suodatin ja suodattimeen liittyvän puhaltimen maksimiteho..

Poikkeukset

Tätä säädöstä ei sovelleta ilmanvaihtokoneisiin seuraavissa tapauksissa:

 • Sähkötehon syöttö on alle 30W (ilmavirran osalta)
 • Aksiaaliset tai keskipakoispuhaltimet, joissa on kotelo
 • Räjähdyssuojatut puhaltimet
 • Yksivaiheiset savunpoistopuhaltimet, joita ei käytetä päivittäiseen tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon
 • Puhaltimet, joissa kuljetettavan median lämpötila on yli 100°C
 • Puhaltimet, joiden ympäristön lämpötila on yli 65°C
 • Ilmavirran tai moottorin ympäristön lämpötila on alle -40°C
 • Syöttöjännite on yli 1 000V AC tai 1,500V DC
 • Puhaltimet aggressiivisen median poistamiseen
 • Ilmanvaihtokone, joka sisältää lämmönvaihtimen ja lämpöpumpun lämmöntalteenottoon
 • Keittiössä käytettävät liesituulettimet

Erityiset ekologisen suunnittelun vaatimukset ei-asuinkäyttöön tarkoitettuille ilmanvaihtokoneille 01.01.2016 alkaen (tehostus 2018)

 • Kaikki puhaltimet, jotka soveltuvat moninopeuskäyttöön (min. 3 porrasta + 0) tai muuttuva nopeuskäytönrive. Ohjain voi olla ulkoinen.
 • Kaikissa kaksisuuntaisissa ilmanvaihtokoneissa (BVU) on oltava lämmöntalteenottojärjestelmä (HRS).
 • Kaikissa lämmöntalteenottojärjestelmissä (HRS) on oltava terminen ohituslaite (ohitus- tai ohjaustoiminnolla).
 • Minimi lämpötehokkuus HRS:


 • Puhaltimen vähimmäistehokkuus UVU (ŋvu) määrille
 • 6,2% * ln (P) + 35,0%, kun P ≤ 30 kW ja 56,1%, kun P> 30 kW.
 • Maksimi sisäinen ilmastointikomponenttien SFP (SVLint_raja) [W/(m³/s] BVU on runaround pattereilla 1700 + E – 300 * qnom/2 – F, ja kun qnom < 2 m³/s ja raja on 1400 + E – F, kun qnom ≥ 2 m³/s; » BVU muilla lämmöntalteenotoilla raja on 1200 + E – 300 * qnom/2 – F, kun qnom < 2 m³/s sekä 900 + E – F, kun qnom ≥ 2 m³/s; » 250 UVU:lle, joka on tarkoitettu käytettäväksi suodattimella
 • Systemair toimittaa valitusta laitteesta asiaankuuluvat ErP:n mukaiset tiedot

Tärkeät termit ja lyhenteet

Ilmanvaihtokone (AHU): joka koostuu vähintään siipipyörästä, moottorista ja kotelosta

Asuintalojen ilmanvaihtokone (RVU): ilmavirrat 250 vastaten 1 000 m3/h

Ei asuinkäyttöön tarkoitettujen tilojen ilmanvaihtokone (NRVU): ilmavirtojen ollessa yli 1 000 vastaten. 250 m3/h (ilmavirtojen ollessa 250-1 000 m3/h tulee valmistajan ilmoittaa onko kyseessä RVU vai NRVU)

Lämmöntalteenottojärjestelmä (HRS): osana kaksisuuntaista ilmanvaihtokonetta

Yksisuuntainen ilmanvaihtokone (UVU): Ilmanvaihtokone, jossa on vain yksi ilmavirta (tulo tai poisto), tasapainotettu luonnollisella ilman tulolla tai poistolla (yli- tai alipaine)

Kaksisuuntainen ilmanvaihtoyksikkö (BVU): ilmanvaihtoyksikkö, jossa on tulo- ja poistoilmavirta (sisältää sekä tulo- että poistoilmapuhaltimen)

Moninopeuksinen (Multi-stage operation): Ilmanvaihtokone tulo-ja poistoilmavirralla (ilman tulo- ja poistopuhaltimet)

Nopeussäädettävä: portaaton nopeudensäätö integroidulla tai ulkoisella ohjausyksiköllä

 

Follow us on our social channels
Feedback