Systemair

EU-asetus 327/2011 puhaltimille

 

ErP-direktiivin johdosta tutkitaan monien energiaan liittyvien tuotteiden energian säästöpotentiaalia ja vähimmäisvaatimuksia niiden energiatehokkuuden osalta. Puhaltimien pakolliset raja-arvot määriteltiin kesäkuussa 2010.

Direktiivissä määritellään, että puhallin on laite, joka koostuu suuttimesta, siipipyörästä ja moottorista sekä mahdollisesta ohjauselektroniikasta (katso kuva 1). Tavoitteena on luokitella Euroopan markkinoille tuotavat puhallintuotteet yleisillä vähimmäistehokkuusominaisuuksilla. Puhaltimien vähimmäisvaatimusten ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.1.2013.

Tiukemmat vaatimukset 01.01.2015 alkaen

Asetuksen toinen vaihe astui voimaan 1.1.2015. Vähimmäisvaatimuksia lisättiin verrattuna vuoden 2013 raja-arvoihin. Tämä tarkoitti, että tuotteita, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksia, ei voida enää tuoda Euroopan markkinoille 1. tammikuuta 2015 alkaen. Tämä koski vain niin kutsuttuja moottoroituja siipipyöriä.

Asetuksien 1253/2014 ja 1254/2014 käyttöönotto

ErP-direktiivin seuraava vaihe astui voimaan 1. tammikuuta 2016. Tämä vaihe koski ilmanvaihtokoneita, jotka on tarkoitettu korvaamaan rakennuksessa tai osassa rakennusta käytettyä ilmaa ulkoilmalla. Mukaan luetaan huippuimurit, kanavapuhaltimet, asuinhuoneistojen ilmanvaihtokoneet sekä modulaariset ilmanvaihtokeskukset. Näiden ilmanvaihtokoneiden on täytettävä vähimmäistehokkuus vaatimukset ja niissä on oltava monivaiheinen ohjaus, joka on asentajan vastuulla. Systemair tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman ohjaimia.

Tätä asetusta ei sovelleta turvatoiminnoissa käytettäviin ilmanvaihtokoneisiin (EX- ja Savunpoisto) eikä koneille, jotka prosessoivat aggressiivista mediaa tai korkean lämpötilan mediaa.

“Markkinoille saattamisen“ määritelmä

Asetusten 1253/2014 ja 1254/2014 käyttöön oton jälkeen on ollut sallittua myydä vain sellaisia ilmanvaihtokoneita, jotka täyttävät uudet vaatimukset.

Pitkien toimitusaikojen ja varastosaldojen vuoksi, eivät puhallinvalmistajat ehdi käymään läpi kaikkia valmiita tuotteita määräaikaan mennessä. Lain määritelmän mukaisesti ilmanvaihtokone on markkinoilla, kun se poistuu tehtaalta. Ilmanvaihtokoneet, jotka on varastoitu asiakkaalle, voidaan vielä asentaa ja ottaa käyttöön.

Mitä puhaltimia tämä koskee?

Direktiivi koskee kaikkia puhaltimia, joiden sähköteho ylittää 30W. Valmistajien, kuten Systemairin, osalta tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin mallien moottoreiden siipipyöräyksiköitä on muutettava ja mukautettava. Systemair pystyy jatkossakin tarjoamaan asiakkailleen täydellisiä mallisarjoja. EC-moottoreilla varustetut puhaltimet täyttävät jo vaatimukset.

Mitä puhaltimia tämä ei koske?

Puhaltimet, joita käytetään suojaukseen ja jotka ovat tietyn lämpötila-alueen ulkopuolella. Tällaisia ovat

  • Yksivaiheiset savunpoistopuhaltimet, joita ei käytetä päivittäiseen tarveohjattuun ilmanvaihtoon
  • Räjähdyssuojatut puhaltimet
  • Puhaltimille, jotka käsittelevät aggressiivisia mediaa
  • Käsiteltävän median lämpötila on yli 100°C
  • Puhaltimen ympäröivän ilman lämpötila on yli 65°C

Direktiiveiden käyttöönoton aikana, monet valmistajat tulevat kehittämään näitä moottoreita, ilman että heillä olisi lain osoittamaa velvollisuutta tehdä niin.

Moottoreita koskeva (“MotorDirective”) – miten se eroaa?

ErP-direktiivin täytäntöönpanoasetuksessa nro 640/2009/EC määritellään sähkömoottoreiden tai erityisesti IECstandard-moottoreiden tehokkuus. Tämä asetus koskee vain moottoreita. 1.1.2015 alkaen voidaan markkinoille tuoda ainoastaan asynkronimoottoreita, joiden hyötysuhdeluokka on vähintään IE2 (enintään 5,5 kW) tai IE3 (7,5 kW). IE2:n käyttö on sallittua yli 7,5 kW:n moottoreissa, jos niissä käytetään nopeudensäädintä (esim. taajuusmuuttaja).

IEC-standardi moottoreiden (0,75 - 375 kW) on täytettävä tehokkuusluokka IE3 tai IE2+FU 1. tammikuuta 2017 alkaen.

Follow us on our social channels
Feedback