Systemair

Järjestelmät ilman lämmöntalteenottoa

Kun tuloilmakanavistoa ei voida asentaa ja kun painovoimainen ilmanvaihto hormeineen ei ole mahdollinen ja kun tuuletus ikkunoiden kautta riitä, silloin jokin Systemairin poistoilmajärjestelmä on hyvä ratkaisu. 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa, nämä järjestelmät kuljettavat halutun ilmamäärän joko tasaisesti tai tietyistä parametreista riippuen. Tuloksena on huomattavasti vähemmän menetettyä lämpöä verrattuna tavanomaiseen ikkunoiden kautta tuulettamiseen. Ja raitista ilmaa on saatavilla koko ajan.

 

Puhallin imee käytetyn, kostean ja epäpuhtaan ilman ulos ilmanvaihtojärjestelmän poistoilmaventtiilien kautta. Ilma johdetaan sitten talon ulkopuolelle katon tai ulkoseinän venttiilin kautta. Tilanteesta riippuen poistoilmapuhaltimet voidaan asentaa rakennukseen sisälle tai katolle. Rakennuksen ulkoseinään asennetaan suodattimella vasrustettuja venttiilejä, joista raitis ilma tulee sisään korvaamaan poistettua ilmaa. Näin ulkoilmaa ei pääse sisään rakenteiden läpi.

Koneellisen poistoilmajärjestelmän tärkeimmät edut

  • Hiljainen

  • Kohdennetut ilmavirrat

  • Tuloilmansuodatus

  • Matala energiankulutus – EC puhaltimet

  • Yksinkertainen asennus ja alhaiset ylläpitokustannukset

Poistoilmajärjestelmä omakotitalossa tai huoneistossa

Poistoilmapuhallin kuljettaa kosteutta ja hajuja pois keittiöstä, kylpyhuoneesta ja wc-tiloista. Tuloilma virtaa asuintiloihin ja makuuhuoneisiin riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi. Ulko-/tuloilma virtaa asuntoon alipaineen kompensoimiseksi. Koska lämmöntalteenottoa ei tapahdu, tuloilmaa ei ole mahdollista esilämmittää.

Poistoilmajärjestelmät kerrostaloissa

Kerrostalojen ilmanvaihtoa on tarveohjattua. Keskuspuhallin katolla tai ullakolla ohjaa koko rakennuksen ilmanvaihtoa. Huoneistokohtaiset ilmanvaihtoventtiilit poistavat kostean ilman. Tätä poistoilmajärjestelmää voidaan ohjata tarpeen mukaan käyttämällä erilaisia komponentteja, kuten kosteus tai läsnäolo. Tätä järjestelmää voidaan käyttää asunnoissa ja vastaavissa tiloissa DIN 18017-3:n mukaiseen kylpyhuoneiden ja wc-tilojen ilmanvaihtoon, joissa ei ole ikkunaa. Kerrostalojen palotorjuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Follow us on our social channels
Feedback