Outdoor photo of New Aalborg University Hospital

Puhtaan ja terveellisen sisäilman tuottaminen moderniin, ikoniseen sairaalaan.

Systemair toimitti Geniox-ilmanvaihtokoneet uuteen Aalborgin yliopistolliseen sairaalaan, jotka takaavat terveellisen ja puhtaan sisäilman potilaille ja työntekijöille.

New Aalborg University Hospital, Denmark

Erikoistuotteiden äärimmäinen joustavuus

Systemairin erikoistuotteet vastasivat laajalle levittäytyneen terveydenhuoltolaitoksen mittaviin, ainutlaatuisiin ja tiukkoihin vaatimuksiin ja sen erilaisiin kriittisiin tiloihin ja alueisiin.

Energiatehokkaat ja luotettavat ratkaisut

Systemair suunnitteli sopivan teknisen ratkaisun, joka täytti asiakkaan vaatimukset ja varmisti samalla alhaisen energiankulutuksen.

Mukautuva toimitustuki

Systemair toimitti ilmanvaihtokoneet erillisinä osina asiakkaan toiveiden mukaisesti, jotta kuljetus olisi helppoa ahtaiden tilojen vuoksi.

Hygieniaominaisuuksien vaatimukset

Systemairin ratkaisut täyttivät tarjouskilpailussa asetetut vaatimukset, jotka koskivat helppoa puhdistettavuutta, ilmatiiviysluokkia ja joustavuutta asentaa ohjauskomponentit leikkaussalien kierrätysyksiköitä varten.

Europe
2023
Asiakas

DP Ventilation

Urakoitsija

The Indigo Consortium

Indigo on konsortio, johon kuuluu useita yrityksiä, kuten Aarhus Arkitekterne, Schmidt Hammer Lassen Architects, Creo Arkitekter, OJ Consulting Engineers, Brix & Kamp Consulting Engineers, NNE Pharmaplan ja Royal Haskoning.

Aliurakoitsijat

Norconsult, Implement Consulting Group, Arkitekterne Bjørk & Maigaard, Kirstine Jensens Tegnestue

Lobby rendering of New Aalborg University Hospital
New Aalborg University Hospital is the largest building project in Northern Denmark

Huolehdimme Pohjois-Tanskan suurimmasta sairaalasta

Uusi Aalborgin yliopistollinen sairaala on koko Pohjois-Tanskan alueen suurin rakennushanke, ja sen 170 000 m2:n rakennusala jakautuu seitsemään rakennukseen. Ensimmäinen raivaus tehtiin lokakuussa 2013, ja sairaalan odotetaan valmistuvan vuonna 2023. Vuoden 2024 alkupuoliskolla sairaalan odotetaan olevan valmis ja ottavan vastaan ensimmäiset potilaansa.

Systemairin asiakas projektissa on DP Ventilation, joka vastaa sairaalan neljän rakennusosan ilmanvaihtovaatimuksista. Ratkaisut suunniteltiin tarjoamaan mukavuusilmanvaihto seuraaviin kohteisiin:

  • yleiset osastot

  • psykiatrian osasto

  • päivystysosasto

  • leikkaussalit

Yhteistyö Systemairin kanssa on sujunut odotusten mukaisesti: Hyvä ja vankka. Kaikki on toimitettu sopimusten mukaisesti. On ollut helppoa löytää ratkaisuja erityistarpeisiin, joihin ei aina ole ollut mahdollista löytää vakioratkaisua.

Peter Andersen
Project Manager, DP Ventilation

Erilaisten kriittisten vaatimusten täyttäminen

Systemairille annettiin lyhyt aikataulu sopivan teknisen ratkaisun suunnittelemiseksi, joka täyttää sairaalan tiukat hygieniavaatimukset ja takaa samalla luotettavuuden ja alhaisen energiankulutuksen. Systemair hyödynsi asiantuntemustaan ja vahvaa verkostoaan tarjotakseen nopeaa ja asiantuntevaa palvelua hankkeen kriittisissä osissa.

DP Ventilation valitsi Systemairin ilmanvaihtokoneet (AHU), koska ne vastasivat useita hankkeen kriittisiä vaatimuksia:

  • Geniox-mallistossa oli laaja kokovalikoima, joka soveltui erityisen hyvin tällaiseen hankkeeseen, jossa oli otettava huomioon ilmanvaihdon eri tilat, kuten osastot, psykiatrian osasto, ensiapu ja leikkaussalit.

  • Ilmanvaihtokoneet täyttivät hankkeen tarjouspyyntövaatimukset, joihin kuuluivat helppo puhdistettavuus, ilmatiiviysluokat ja joustavuus ohjauskomponenttien asentamisessa leikkaussaleihin kiertoilmalaitteita varten.

  • Ratkaisut tarjosivat laajat asennusmahdollisuudet, ja ne saivat hyvää palautetta asentajilta.

Yksi Genioxin tärkeimmistä eduista on sen äärimmäinen joustavuus. Tämä oli erityisen tärkeää asiakkaalle, jonka oli täytettävä monia kriittisiä vaatimuksia terveydenhuollon korkeimpien standardien ylläpitämiseksi.

Bo Sterner
Sales Director at Systemair Denmark
DP Ventilation oversees the ventilation requirements of four building sections in the hospital.

Sopeutuminen projektien toimitusvaatimuksiin

Ilmanvaihtokoneet toimitettiin eri vaiheissa rakennusprojektin aikana eri alueiden kehityksen mukaisesti. Asiakkaat arvostivat erityisesti sitä, että heille annettiin mahdollisuus porrastettuun toimitukseen erillisinä osina, mikä helpotti kuljetusta ahtaisiin tiloihin.

Kaiken kaikkiaan Systemair toimitti: 48 ilmanvaihtokonetta, joista 24 oli Geniox -ilmanvaihtokoneita ja 24 Danvent-ilmanvaihtokonetta, joista 17 oli suuria DV190-ilmanvaihtokoneita.

Lähempi katsaus ratkaisuihin

24 ilmanvaihtokonetta tuottaa yhteensä 650 000 m3/h ilmavirran. Nämä koneet toimitettiin erillisinä yksikköinä, joissa on Run-around patterit, jotka eliminoivat poisto- ja tuloilman välisten ilmavirtojen sekoittumisen riskin.

Kaikki ilmanvaihtokoneet on erotettu ainoastaan kuuteen kanavajärjestelmään. Suurimman rakennuksen kahdestatoista ilmanvaihtokoneesta saadaan 360 000 m3/h kokonaisilmavirta vain yhdessä kanavajärjestelmässä. Tällä ratkaisulla varmistetaan erittäin vakaa ilmansyöttö.

Systemair on toimittanut myös 32 kiertoilmayksikköä, joista kukin tuottaa 3 600 m3/h ilmavirran. Näistä yksiköistä kukin huolehtii yksittäisestä leikkaussalista.

Joustavuutta ja tukea

Asiakas oli tyytyväinen Systemairin hanketta varten tarjoamasta joustavuudesta ja tuesta sekä siitä, että Systemair on koko prosessin ajan pyrkinyt varmistamaan, että sen ratkaisut vastaavat hankkeen erityisvaatimuksia. Vuonna 2018 tilaus toimi tunnustuksena ensimmäisen sukupolven Geniox-tuotteille, jotka olivat tuolloin vasta lanseerattu.

Geniox
Geniox tarjoaa optimaalisen energiansäästön ja alhaiset käyttökustannukset, pitkän käyttöiän ja mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset.