Εργασία στη Systemair

Βρείτε παρακάτω τις διαθέδιμες ευκαιρίες καριέρας

Στη Systemair Hellas επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Γνωρίζουμε πως η επιτυχία μας βασίζεται στην ποιότητα των συνεργατών μας και για αυτό φροντίζουμε στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους.

H Systemair Hellas αποτελεί μέρος της Systemair Group και προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης στα πλαίσια ενός πολυεθνικού οργανισμού.

Τι κάνουμε