VAV systemløsning 3

Systembeskrivelse

VAV3_systembeskrivelse_uTune

Med dette system får du:

  • Tryksstyret system
  • Enkel luftmængdestyring, grund-/forceret ventilation on/off
  • Lavere investering
  • Længere indreguleringstid
  • Højere driftsomkostninger.

Beskrivelse

VAV systemløsning 3 er et komplet system med variabel luftmængde, der reguleres efter en grund- og en forceret luftmængde.

Funktion

Luftmængden styres efter, hvornår det enkelte lokale benyttes. Typisk vil man benytte et ur, som styrer”tænd/sluk” af grundventilationen. PIR-sensorerne aktiverer spjældene til forceret ventilation i de enkelte lokaler. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så reguleringsspjældet kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt.

Natkølefunktion

Via signal for natkøling kan reguleringsspjæld åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøl.

Anvendelse

VAV systemløsning 3 benyttes typisk i lokaler, hvor der ikke er stor variation af personbelastningen, men hvor lokalerne benyttes periodevist.

×
×
×
×
×
×
×