VAV systemløsning 2

Systembeskrivelse

VAV2_systembeskrivelse_uTune

Med dette system får du: 

  • Trykstyret system
  • Behovsstyret ventilation, modulerende 0-100%
  • God regulering (fuldautomatisk)
  • Lave driftsomkostninger
  • Længere indreguleringstid

Beskrivelse

VAV systemløsning 2 er et komplet behovsstyret ventilationssystem, som regulerer luftmængden variabelt afhængig af CO2-/temperaturværdien i de enkelte lokaler. Det er opbygget på samme måde som VAV systemløsning 1. Den eneste forskel er, at der her benyttes et modulerende spjæld i stedet for en volumenstrømssregulator. Bemærk: der skal dermed beregnes længere tid til indregulering.

Funktion

Hvis det indstillede CO2- eller temperaturpunkt overskrides, gives der signal til spjældet om at åbne og dermed øge luftmængden, i takt med at niveauet stiger. Ligeledes gives der signal til at lukke spjældet og dermed sænke luftmængden, i takt med at niveauet falder igen. Derved tilpasses luftmængden det individuelle behov i hvert enkelt lokale. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så reguleringsspjældet kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Ved at reducere luftmængden, når der ikke er behov for fuld ventilation,opnås der store besparelser på energiforbruget til ventilatorerne samt til opvarmning af udeluften.

Natkølefunktion

Via signal for natkøling kan reguleringsspjæld åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøl.

Anvendelse

VAV systemløsning 2 anvendes typisk i lokaler, hvor der er stor variation i personbelastningen, eller hvor lokalerne benyttes periodevist. Lokaler med stort solindfald kan også med fordel reguleres efter denne model.

×
×
×
×
×
×
×