Aggregater

Alle tre typer af Systemairs aggregater kan benyttes til VAV systemløsningerne. Det kompakte TIME ec aggregat anbefales til de fleste projekter. Alle kan leveres med automatik.

aggregater

 

TIME ec ventilationsaggregat

Det hurtige valg!

 • Kompakt aggregat
 • Eurovent-certificeret
 • 6 størrelser med luftmængder fra 750-11.400 m3/h
 • Integreret automatik
 • Med roterende veksler eller modstrømsveksler
 • EC-motor, kammerventilator
 • Tilluft- og fraluftspjæld integreret
 • Posefiltre F7/F5
 • Vandvarmeflade eller el-varmeflade
 • Indendørs eller udendørs
 • Kan leveres med køleunit type DVU
 • Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD. 
aggregater

 

Danvent DV ventilationsaggregat

 • Modulopbygget aggregat
 • Eurovent-certificeret
 • 14 størrelser med luftmængder fra 1.000 til 70.000 m3/h
 • Med eller uden automatik
 • Med roterende veksler, modstrømsveklser, krydsveksler eller vædskekoblede vekslere
 • PM-motor eller AC-motor med kammerventilator
 • Kan leveres med køleunit DVU eller DVU-C
 • Med eller uden tilluft-, fraluft- eller blandespjæld
 • Indendørs eller udendørs
 • Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD.  
topvex_eurovent 

Topvex TR, SR og SC ventilationsaggregater

 • Alle modeller er Eurovent-certificerede
 • Topvex TR med toptilslutning, roterende veksler og vandvarmeflade
 • Leveres i 6 størrelser fra 500 til 4.500 m3/h
 • Topvex SR med sidetilslutning, roterende veksler og vandvarmeflade
 • Med roterende veksler og vandvarmeflade
 • Leveres i 6 størrelser fra 500 til 4.500 m3/h
 • Topvex SC med sidetilslutning, modstrømsveksler og vandvarmeflade
 • Leveres i 5 størrelser fra 500 til 5.000 m3/h
 • Alle modeller er med: EC-motor, kammerventilator, posefilterF7/F7, tilluft- og fraluftspjæld uden for aggregatet
 • Til indendørs opsætning
 • Teknisk beregning og dokumentation fra produktvalgsprogrammet SystemairCAD eller på www.systemair.dk.

SCP

E28 automatik

 • Færdigmonteret og fuldt afprøvet automatik fra fabrikken
 • Brugervenligt betjeningspanel, hvor funktioner og parametre vælges
 • Vigtigste driftsdata vises kontinuerligt, herunder alarmer, driftsværdier, driftsstatus og tidsindstillinger
 • Præinstalleret med standardtemperaturer, tidsindstillinger og reguleringssekvenser
 • Mange standardfunktioner samt mange tilvalgsfunktioner
 • Mange indstillingsmuligheder ved temperaturregulering samt luftmængderegulering
 • Standard med forlænget drift, natkøling, kølegenvinding, filtervagt til- og fraluft, alarmer, og sikkerhedsfunktioner
 • Kommunikationsmuligheder: Modbus, LON, BACnet og webinterface, samt adgang via Android applikation.  

 


 DPT_tryktransmitter_web

DPT Tryktransmitter

 • Differenstryktransmitter inkl. studs og måleslange
 • Registrerer trykket i kanalen og videresender signal til sektionkontrolleren.

 

 

 

 

 

 

 

×
×
×
×
×
×
×