Udsugningsløsning 6

Udsugningsløsning 6 er et komplet behovsstyret udsugningssystem, som regulerer luftmængden variabelt i de enkelte lokaler.

Funktion

Hvis den indstillede værdi på regulatoren/transmitteren overskrides, gives der signal til spjældet om at åbne og dermed øge luftmængden, i takt med at niveauet stiger. Ligeledes gives der signal til at lukke spjældet og dermed sænke luftmængden, i takt med at niveauet falder igen. Derved tilpasses luftmængden det individuelle behov i hvert enkelt lokale. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalen, så reguleringsspjældet kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt. Ved at reducere luftmængden, når der ikke er behov for fuld udsugning, opnås der store besparelser på energiforbruget til ventilatoren samt til opvarmning af erstatningsluften. Spjældet gør, at tiden med indregulering nedsættes betragteligt.

Anvendelse

Udsugningsløsning 6 anvendes typisk i bygninger, hvor personbelastningen i lokalerne varierer meget, eller hvor lokalerne kun benyttes periodevist. Lokaler med stort solindfald kan også med fordel reguleres efter denne model.

Kabelplan

udsugningslosning_6

×
×
×
×
×
×
×